Burgercheques van bescheiden omvang voor twee initiatieven

Burgercheques van bescheiden omvang voor twee initiatieven

Drie aanvragen voor tweede helft 2020

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het gemeente heeft het afgelopen half jaar drie aanvragen gekregen voor een burgercheque. Twee daarvan zijn gehonoreerd. Geld is er ter beschikking gesteld voor een ontmoetingscafé voor mensen met autisme en voor de realisatie van een ontmoetingstuintje bij de woningen aan de Frerikshof.

Voor de burgercheques heeft de gemeenteraad een budget van 7500 euro per jaar beschikbaar. De aanvragen worden elk half jaar beoordeeld door een werkgroep, die bestaat uit raads- en commissieleden. Per half jaar kan maximaal 3750 euro toegekend worden. Voor het tweede halfjaar van 2020 wordt slechts 1250 euro uitgegeven. Het valt op dat er de laatste jaren minder burgercheques worden aangevraagd. Met het toekennen van een cheque drukt de gemeenteraad waardering uit voor 'initiatieven van burgers die leiden tot een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap'.

Autismecafé
Enkele jaren geleden was al door een jongeman met autisme het initiatief genomen om met enige regelmaat een bijeenkomst te organiseren waarop mensen met autisme met elkaar kunnen praten. De bijeenkomst vond plaats in het Winterswijkse Uitdaging Huis (WUh). Dit leidt nu tot aanvraag voor een burgercheque voor een maandelijkse te organiseren ontmoetingscafé. “Het initiatief past binnen het gemeentelijk beleid en draagt bij aan de deelname van mensen met autisme aan de Winterswijkse samenleving”, schrijft de werkgroep in het advies aan de gemeenteraad. “Daarmee past het initiatief binnen de doelstellingen van de burgercheque.” Hiervoor wordt een bedrag van 750 euro toegekend. Er was 950 euro aangevraagd, maar de werkgroep vindt dat de consumpties door de deelnemers zelf betaald kunnen worden.

Ontmoetingsplek bij Frerikshof
Voor de vele oudere bewoners van de Frerikshof is er geen ontmoetingsplek. Door de aanleg van een gezamenlijk tuintje willen de bewoners dit veranderen. De aanleg en het onderhoud van de tuin wordt gedaan door vrijwilligers. Het tuintje wordt op privégrond aangelegd en het is niet gebruikelijk dat daar aan wordt bijgedragen. Daarom wil de werkgroep Burgercheques de aangevraagde 2000 euro niet geven. “Gelet op de toenemende problematiek van eenzaamheid onder ouderen, stelt de werkgroep toch voor om een stimuleringsbijdrage in de vorm van een burgercheque toe te kennen voor € 500.” De aanvraag voor een 'servettenhuis' werd niet gehonoreerd. Het servettenhuis is een woonhuis dat wordt opengesteld, zodat bezoekers het interieur kunnen bekijken. De muren van de kamers zijn gedecoreerd met servetten. De werkgroep burgercheques vindt dit meer een toevoeging op het gebied van cultuur en recreatie. Aan het stimuleren van leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid draagt het niet bij. De gemeenteraad zal over het voorstel van de werkgroep een besluit nemen in de vergadering van donderdag 25 februari. De verwachting is dat de gemeenteraad er mee instemt.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden