Bij ‘Treinen met Toiletten’ leeft weer hoop
<p>Greetje van Amstel (rechts) tijdens een handtekeningenactie op station Winterswijk. Foto: Clemens Bielen</p>

Greetje van Amstel (rechts) tijdens een handtekeningenactie op station Winterswijk. Foto: Clemens Bielen

Bij ‘Treinen met Toiletten’ leeft weer hoop

ACHTERHOEK- De actiegroep ‘Treinen met Toiletten’ (TMT) bestaat uit reizigers en uit mensen, die wel willen reizen met de trein, maar dat niet kunnen, omdat toiletten ontbreken. Het toilet moet weer terug in de trein: ‘Plee Back’, is het devies van de groep. Samen met de ‘Toiletalliantie’, waarin diverse organisaties zich verenigd hebben, is er de afgelopen 10 jaar al veel bereikt.

Door Clemens Bielen

Op enkele kleine uitzonderingen na blijft vooral de provincie Gelderland wat dit betreft achter. Gedeputeerde Jan van der Meer met Openbaar Vervoer in de portefeuille zegt in een schriftelijke reactie: “Met Provinciale Staten ben ik van mening dat de treinreizigers in Gelderland met de huidige toiletvoorzieningen op stations een volwaardig en goed alternatief krijgen aangeboden voor een toilet in de trein.”
Volgens de Provincie kan met het inbouwen van toiletten in de treinen van Arriva worden gewacht tot er nieuwe treinstellen komen, maar zó lang wil TMT de plas niet ophouden.

2037-2042!
Greetje van Amstel van TMT wordt niet vrolijk van de uitspraken van de gedeputeerde. “De nieuwe treinstellen worden verwacht in de periode van 2037-2042! De mening, dat er geen dringende behoefte zou zijn aan toiletten in de trein, is ingegeven door de portemonnee en leidt tot ongelijkheid. Bepaalde groepen worden nu uitgesloten van openbaar vervoer. De vervoerders in het openbaar vervoer geven op verschillende wijze invulling aan hun verplichtingen. De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft vanaf 2018 al toiletten in de treinen ingebouwd. Ook de andere vervoerders hebben in de overige provincies voor toiletten in de trein gezorgd.”

'Bepaalde groepen
worden nu
uitgesloten van
openbaar vervoer'


De - vaak ludieke - acties van de Toiletalliantie hebben er toe bijgedragen, dat er in december 2019 in de Tweede Kamer een motie is ingediend door de Christen Unie en het CDA, die met algemene stemmen is aangenomen.

Uitwerking van de motie
Van Amstel: “In de werkconferenties, die daarop volgden is een concepttekst voor het bestuursakkoord geformuleerd, waarin het standpunt van de ‘Toiletalliantie’ is opgenomen: Binnen drie jaar een toilet in elke trein en tevens de verplichting ‘elke trein een toilet’ opnemen in de wet. Daarmee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen uit het VN-verdrag ten aanzien van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

De concepttekst wordt eind deze maand besproken door het directeurenoverleg NOVB. Hierin zijn Rijk, vervoerders en provincies vertegenwoordigd, Reizigersvereniging Rover heeft een adviserende rol. Rover zal ons standpunt toelichten en verdedigen. Daarna gaat de tekst weer terug naar de werkgroep van het ministerie waarin ook de koepelorganisatie ‘Ieder(in)’ vertegenwoordigd is en die de belangen van de Toiletalliantie behartigt.”

Opening
Tot nu toe geeft de Provincie geen krimp, maar toch wordt volgens van Amstel de deur wel op een kier gezet, want in de brief van de gedeputeerde staat ook de zin: “Verandering is alleen mogelijk als Provinciale Staten besluiten de uitgangspunten te wijzigen. Bijvoorbeeld bij een actualisatie of herijking van de Nota van Uitgangspunten Spoor.
Van Amstel: “Waarschijnlijk in maart zal duidelijk worden of 'toilet in elke trein' in de wet komt. En dan moet de provincie wel mee!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden