Commissie kritisch over voorstel kleine windmolens

Commissie kritisch over voorstel kleine windmolens

Commissie kritisch over
voorstel kleine windmolens

Beleidskader nog niet rijp om te behandelen in gemeente-raad

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – In november namen burgemeester en wethouders een besluit over een nieuw beleidskader voor kleine windmolen. Wethouder Tineke Zomer was enthousiast en zag dit als mooie aanvulling op het bestaande beleid, dat er toe moet leiden dat de gemeente in 2030 net zo veel duurzame energie produceert als het verbruikt. Het enthousiasme werd niet gedeeld door de raadscommissie. Bijna alle gemeenteraadsfracties hadden kritiek op het beleidskader.

Goed in te passen in het landschap
Grote windmolens zijn zeker tot 2023 niet mogelijk in het buitengebied, omdat een raadsmeerderheid dat nog niet wilde. Het mogelijk maken van kleine windmolens tot 25 meter hoog leek B en W niet bezwaarlijk, omdat die goed ingepast zouden kunnen worden.

De wethouder zag ook voordelen voor landbouwbedrijven. In combinatie met zonnepanelen op de stallen en andere gebouwen of op het erf zou een bedrijf daardoor energieneutraal kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar de EAZ (Enschede aan zee)-windmolens met een masthoogte van 15 meter en een tiphoogte van 21 meter. De molens hebben een goede opbrengst, is de ervaring. Door de beperkte hoogte, houten rotorbladeren en kleur zijn deze molens goed in het landschap in te passen. Door de aanwezigheid van hoge bomen overal in het kleinschalige landschap van het buitengebied zullen ze nauwelijks opvallen.

Veel vragen en opmerkingen
Enkele fracties wezen er op, dat er maar weinig bomen hoger zijn dan 25 meter. Zij hadden dan ook grote twijfels over de inpasbaarheid in het landschap.

Loes te Dolle (D66) wees er bovendien op dat volgens het afgesproken moratorium voor grote windmolens zelfs deze windmolens nog te hoog zijn. Het beleidskader biedt de mogelijkheid om een parkje met kleine windmolens te realiseren. De commissie was daar sceptisch over.
Tom van Beek (Voor Winterswijk) denkt dat ook deze parken met kleine molens 'gekaapt' zullen worden door grote ontwikkelaars van duurzame energie van buiten Winterswijk, terwijl lokale ondernemers er van zouden moeten profiteren. Meerdere kleine windparken leek hem daarom niet zinvol.

De commissieleden hadden veel detailvragen en -opmerkingen, waar volgens hen wethouder Zomer geen bevredigend antwoord op had. Al snel gingen er stemmen op om de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad uit te stellen. De wethouder dacht dat het haar nog wel zou lukken voor de raadsvergadering van eind januari alle antwoorden op de vragen en opmerkingen van de commissieleden te geven.

Wethouder
denkt voor
eind van de
maand
antwoorden
te kunnen
geven


Alleen de fracties van GroenLinks en de PvdA, die geen kritiek hadden op het beleidskader, wilden dat aannemen. De andere fracties vonden dat er meer tijd nodig is en dat over een aangepast voorstel pas later in het jaar kan worden besloten.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden