Ideeën voor een nieuwe bestemming voor voormalig ecoboerderij ‘t Helder

Ideeën voor een nieuwe bestemming voor voormalig ecoboerderij ‘t Helder

WINTERSWIJK-HUPPEL - In Huppel ligt voormalig ecoboerderij ’t Helder. Deze boerderij is al enige tijd niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf en biedt nu een troosteloze aanblik met de oude stallen en het achterstallige onderhoud. Voor velen een doorn in het oog. Daarom wordt er nu gezocht naar een nieuwe invulling.

Van oudsher leefden de inwoners van Huppel vooral van de landbouw. Tegenwoordig hebben veel boerderijen hun agrarische functie verloren en heeft de buurtschap in toenemende mate ook een functie als landelijk woongebied. Initiatiefnemer Ruud Geurkink: "Als we niets doen verpaupert de boerderij alleen maar verder, dus dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf. Daarom zijn we onder de naam ‘Plan Helder’ aan het kijken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe bestemming op dit terrein. We zijn in de oriënteringsfase en niets staat nog vast. In overleg met de gemeente onderzoeken we momenteel of we de huidige bestemming kunnen omzetten naar een woonbestemming. Met een woonbestemming creëren we mogelijkheden voor starters, gezinnen en senioren. Het plan biedt niet alleen mogelijkheden voor iedereen die graag buitenaf zou willen wonen, maar het biedt mensen ook de kans om terug te keren naar hun ‘roots’."

?Hij vervolgt: "Het is een gegeven dat er een tekort is aan woningen voor jong en oud in de buurtschappen rondom Winterswijk. Het aanbod dat beschikbaar komt is vaak te duur en daardoor financieel niet haalbaar voor starters die graag in een buurtschap willen (blijven) wonen. Als het bestemmingsplan voor ‘t Helder gewijzigd kan worden naar een woonbestemming, kunnen we op deze locatie iets ontwikkelen voor zowel starters, gezinnen en senioren. Daarbij stellen we kwaliteit, duurzaamheid en noaberschap centraal. Dit zal de buurtschap Huppel op sociaal en economisch terrein enorm versterken."

?Het idee
De hagen op het erf en bij de boomgaard, de knotbomen, de beekjes en poelen en natuurlijk het landelijke weidse uitzicht maken dit tot een prachtige plek, waarbij er ruimte is om te wonen en te werken. Een praktijk aan huis of levensloopbestendig wonen zou op deze plek tot de mogelijkheden kunnen behoren.

"Het idee is om op Plan Helder de bestaande boerderijwoning met bijbehorende schoppe te handhaven. Er is een verzoek ingediend om de bestemming hiervan om te zetten naar woonbestemming. De oude stallen willen we slopen en als compensatie hiervoor willen we nieuwe woningen bouwen die uiteraard moeten passen in de landelijke omgeving. Qua uitstraling wordt gedacht aan woningen die passen in het landschap waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen." Ruud benadrukt: "Plan Helder is een project in wording. Dat wil zeggen dat er nog niets vast staat. We verwachten dat er voldoende draagvlak is voor onze ideeën, een project als dit kan zeker ook kansen bieden voor andere locaties in het buitengebied."

Wie meer wil weten over plan Helder kan contact opnemen via: info@planhelder.nl. Meer informatie staat op de site: www.planhelder.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden