Inspreken tijdens oordeelsvormende bijeenkomst van Provinciale Staten

Inspreken tijdens oordeelsvormende bijeenkomst van Provinciale Staten

GELDERLAND - Op woensdag 13 januari behandelen Provinciale Staten negen onderwerpen waarbij inwoners van Gelderland hun stem kunnen laten horen. De dag start om 9.30 uur en duurt tot 20.30 uur.

Op de agenda staan: financiële verordening, de aanpak en cofinanciering van grote maatschappelijke opgaven en de Midtermreview met Gedeputeerde Jan Markink. Bij de rapporten ‘Draagvlak voor hernieuwbare energie’ en ‘warmtenetten’ van Rekenkamer Oost is Jan van der Meer de verantwoordelijke Gedeputeerde.

Ook oordelen Statenleden over de stikstof update van december 2020 en het fonds nazorg stortplaatsen met Gedeputeerde Peter Drenth. Zijn collega Christianne van der Wal zal vragen beantwoorden bij de beoordeling van het uitvoeringsprogramma circulaire economie en visie op stamkapitaal en incidentele ruimte.

Wie als inwoner van Gelderland in wil spreken bij een van deze onderwerpen kan dit melden bij de Griffie voor maandag 11 januari, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026-3599134.
Alle vergaderingen zijn digitaal via Teams en worden uitgezonden via Statenlive: www.gelderland.nl/statenlive

De agenda staat op: www.gelderland.stateninformatie.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden