Plannen bezoekerscentrum Steengroeve iets aangepast
Het oude voorlopige ontwerp, dat iets aangepast één van de vijf ontwerpen nu is. Foto: Stichting Terra Temporalis
Het oude voorlopige ontwerp, dat iets aangepast één van de vijf ontwerpen nu is. Foto: Stichting Terra Temporalis

Plannen bezoekerscentrum Steengroeve iets aangepast

In december definitief ontwerp kiezen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De plannen voor een bezoekerscentrum bij de Steengroeve worden iets aangepast. Dit werd duidelijk tijdens een digitale presentatie op zaterdag 28 november. Er komt geen busparkeerplaats en de parkeerplaats voor auto’s wordt iets verkleind. De nieuw aan te leggen weg ten noorden van de groeve wordt iets verlegd, zodat alleen nog de parkeerplaatsen aan de andere kant van de weg liggen. Ook werd definitief door de Stichting Terra Temporalis uitgesproken dat het bezoekerscentrum geen opstapje is naar een groter museum. Dat zal er niet komen.

Naar het dorp?
Het is een tijd stil geweest rondom het bezoekerscentrum. Ongeveer een jaar geleden stelde de gemeenteraad een aangepast ruimtelijk afsprakenkader vast. Dat maakte het mogelijk voor de initiatiefnemers om de plannen op de iets veranderde locatie verder uit te werken. In februari was er daarna nog een interactieve bijeenkomst over de plannen, die leidde tot aanpassingen. In de gemeenteraad werd nog wel gesproken over het bezoekerscentrum, mede naar aanleiding van voorstellen door omwonenden om het centrum te verplaatsen naar het dorp. Locaties als de museumfabriek aan de Laan van Hilbelink en het Cultuurkwartier aan het Weurden werden genoemd. Wethouder Henk Jan Tannemaat reageerde daarna elke keer dat de initiatiefnemers eerst aan zet waren en dat hij wachtte op hun uitwerking.

“Bezoekerscentrum moet echt op deze plek komen”
Rien Nagel, bestuurslid van de stichting, was duidelijk over het doorgaan op de locatie nabij de Steengroeve. “We hebben naar een plek in de kern laten kijken, maar er werd echt gezegd dat het bezoekerscentrum echt op deze plek zelf moet komen. Anders is de beleving totaal anders.” Zonder de Steengroeve in de nabijheid wordt het centrum minder aantrekkelijk. Voor deze keuze is veel ondersteuning van andere organisaties. “Vanuit de buurt was veel kritiek. Die wilden het kleiner en bescheidener. Daar is echt wel wat mee gedaan. Het is alleen niet gelukt om dichter bij elkaar te komen”, zei Nagel. “De buurt heeft een ander belang dan de stichting en de andere partijen. Het bezoekerscentrum dient het algemeen belang.” Nagel verwijst daarmee naar dat het centrum een belangrijke bijdrage kan leveren aan het trekken van meer toeristen naar Winterswijk. Dat is het streven van burgemeester en wethouders. Het centrum kan ook de slechtweervoorziening worden, waar al zo lang om wordt gevraagd. “Het is aan de gemeenteraad om de afweging te doen.”

Vijf ontwerpen
Architect Jorit Hulshof presenteerde vijf verschillende ontwerpen van het bezoekerscentrum. De eerste variant lijkt het meest op het ontwerp, dat al bekend was. Het is wel op onderdelen aangepast. In het tweede ontwerp staan een aantal schuurvormige gebouwen naast elkaar. Bij het derde ontwerp gaat het om een lichte opbouw (imaginaire ruimte) op een zwaar fundament (basement), waarin allerlei functies kunnen worden ondergebracht. Het vierde ontwerp is één grote schuurvorm. Het vijfde ontwerp is een ensemble met meerdere vormen. Uit de toelichting van Hulshof bleek dat ontwerp één, drie en vijf de meeste pluspunten hebben. Opbouwend commentaar op de ontwerpen kan gegeven worden via info@desteengroeve.nl. Als de Stichting Terra Temporalis in december een definitieve keuze heeft gemaakt kan het ontwerp verder uitgewerkt worden.

Over twee jaar bouwen?
In het voorjaar wordt er, tenminste als dat weer mogelijk is, een informatiebijeenkomst op de beoogde locatie georganiseerd “We zullen het dan ter plekke visualiseren”, zei Nagel. “over twee jaar hopen we in de realisatie fase te zitten.” Barry Dijkerman, projectleider ruimtelijke ordening bij de gemeente, legde uit hoe de procedure verder zal verlopen. De gemeente werkt inmiddels aan het ontwerp bestemmingsplan voor het bezoekerscentrum. In het tweede kwartaal van 2021 kan dat ontwerp worden vastgesteld en kan het plan ter inzage worden gelegd en kunnen er zienswijzen (bezwaren) ingebracht worden. In het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022 kan het plan dan definitief door de gemeenteraad worden vastgesteld. De omgevingsvergunning voor de bouw kan dan ook worden verleend.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden