Toch weer discussie over de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Toch weer discussie over de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Toch weer discussie over onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg

Advies: veilige spoorwegovergang kan open blijven

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Wie dacht dat de discussie over het afsluiten van de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg voorbij was, blijkt zich vergist te hebben. In april besloot een grote meerderheid van de gemeenteraad dat de overgang definitief zou worden afgesloten. Alleen de VVD, PvdA en enkele raadsleden van Winterswijks belang stemden tegen. Nu ligt er opeens een advies van Arcadis om de spoorwegovergang toch open te laten.

Onderzoek naar algemene veiligheid spoorwegovergangen
Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter van de VVD, bracht het advies ter sprake in de rondvraag van de algemene commissievergadering van 19 november. Op dat moment werd vooral verbaasd gereageerd. Burgemeester en wethouders waren er niet bekend mee. Toch blijkt het advies op verzoek van de gemeente te zijn opgesteld. Formeel gaf echter Prorail de opdracht om de algemene veiligheid van de overgangen in de Greversweg en die in de buurt te onderzoeken. De reden om dit onderzoek te doen is een bezwaarschrift van de stichting Wandelnet tegen de definitieve onttrekking aan de openbaarheid van de spoorwegovergang. Wandelnet sprak in tijdens de raadsvergadering in april en gaf aan dat open houden van de spoorwegovergang zeer belangrijk is voor het wandelnetwerk in het Winterswijkse buitengebied.

Boek was nog niet dicht
Voor Te Gronde was het boek Greversweg toch al niet dicht. “Wij hadden de discussie nog wel willen hervatten, maar zeker nu het rapport van Arcadis klip en klaar aangeeft dat het afsluiten van deze overgang meer gevaar oplevert voor passanten dan het open laten.” Uit het rapport blijkt dat de veiligheid bij alle andere overwegen afneemt, omdat het daar drukker wordt. Met name de spoorwegovergang in de Wooldseweg is niet geschikt voor de wandelaars en fietsers die om moeten lopen of fietsen om veilig over te steken. Ondanks de slagbomen en de lichten. Daarom zegt Arcadis dat de spoorwegovergang in de Greversweg open kan blijven. “Het is een van de veiligste van Nederland”, zegt Te Gronde, “De treinen rijden er relatief langzaam en het zicht is goed. We hebben die al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en daarmee waren we het eens. Maar meer hoefde van ons niet. Er zijn nog nooit ongelukken gebeurd.”

Oproep aan het college
Arcadis geeft aan dat als het om veiligheid gaat de spoorwegovergang open kan blijven. Toch zegt Arcadis dat als ProRail dit niet wil de beste tweede keus is het beveiligen van deze overweg, maar wel op een slimme manier, zodat de overlast van het spoorweggerinkel vier keer per uur voor de nabij gelegen zorgboerderij laag is. De derde mogelijkheid die Arcadis voorstelt is toch weer een tunnel. “Wat ons betreft hoeft er geen geld uit gegeven worden, als het niet nodig is”, zegt Te Gronde. “Wij doen dan ook een oproep aan het college van B en W van wees nou gewoon wijs en luister naar dat verhaal. Zij zijn de specialisten, wij zijn niet de verkeersdeskundigen.” Als er toch definitief wordt afgesloten, moet de overgang in de Wooldseweg aangepakt worden. Dat kost ook geld volgens Te Gronde. “Dan denk ik laten we de euro’s verstandig besteden en het geld in onze zak houden en deze overgang gewoon open laten.”

“Wij hebben nooit gevraagd om afsluiten”
Prorail wilde geen commentaar geven in een gesprek, maar gaf wel een schriftelijke reactie: “Wij gaan nog steeds uit van de overeenkomst die op bestuurlijk niveau is besloten. Dat behelst de opheffing van deze niet beveiligde overweg. We begrijpen dat de raad hier ook op besloten heeft. De gemeente heeft nu zienswijzen in behandeling, zoals dat gebruikelijk is. Het genoemde rapport van Arcadis staat in dát kader, met name opgesteld om alle belangen en factoren goed in beeld te hebben. Wij zien de besluitvorming van de gemeente belangstellend tegemoet.” Ook Te Gronde is benieuwd naar het besluit van B en W en begrijpt dat ProRail zich achter de overeenkomst, die tussen gemeente, ProRail en de Provincie is afgesloten verschuilt. “Maar ons is altijd gezegd dat we nog keuzevrijheid hadden voor de afzonderlijke overgangen.” Te Gronde vraagt zich bovendien af wiens probleem het is. “Wij hebben nooit gevraagd om afsluiten. ProRail moet dit in opdracht doen van de Rijksoverheid. Dan denk ik, Rijk, trek dan ook eens de portemonnee, als jullie dit zo belangrijk vinden.”

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van RTV Slingeland

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden