Ondersteuning moet toekomstperspectief dorpshuizen en wijkcentra verbeteren

ACHTERHOEK - Provincie Gelderland stelt twee miljoen euro beschikbaar voor het toekomstbestendig maken van dorpshuizen en wijkcentra. Het betreft een zogeheten overbruggingsregeling, geld dat beschikbaar komt via provinciale COVID-19 hulpverlening. Met deze ondersteuning kunnen gemeenschapsvoorzieningen beter inspelen op de moeilijke situatie die ontstaan is door de coronacrisis.

Gelderland trekt een euro per inwoner uit voor deze hulpverlening, omdat de provincie de toegankelijkheid van dorpshuizen en wijkcentra belangrijk vindt. Ze dragen bij aan de leefbaarheid. De gemeenschapsvoorzieningen hebben het zwaar gehad. De gezondheidsmaatregelen zorgden voor gesloten deuren. Daarnaast moesten verschillende aanpassingen worden doorgevoerd. Gemeenten hebben nu ondersteuning gevraagd bij het toekomstbestendig maken van deze faciliteiten. Deze voorzieningen hebben al eerder vanwege corona ondersteuning gekregen. Destijds vooral vanwege de ontstane exploitatieproblemen.

Gelderlanders vinden dorpshuizen en wijkcentra belangrijk. Dat bleek onder meer uit de monitor Welbevinden Gelderland 2020, een grote enquête. Daaruit bleek onder meer dat twee op de drie inwoners behoefte heeft aan ontmoetingen. Gemeenten kunnen de huidige hulp op twee manieren inzetten. Om de vitaliteit van voorzieningen te versterken. Of om in kaart te brengen wat de negatieven effecten zijn geweest en wat er nodig is om een ontmoetingscentrum toekomstbestendig te maken. Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “De provincie biedt ondersteuning, aanvullend op wat het Rijk al eerder heeft toegezegd. Dorpshuizen en wijkcentra verdienen nu onze steun. Ze vervullen namelijk een zeer belangrijke rol in het leven van mensen. Met deze toekomstgerichte investering kunnen de gemeenten verbetering mogelijk maken, zodat er ook in deze veranderende tijden goede gemeenschapsvoorzieningen zijn.”

Begin 2021 kunnen gemeenten een beroep doen op deze Gelderse steunmaatregel.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden