Derde lustrum Seniorenraad Winterswijk

WINTERSWIJK - De Seniorenraad Winterswijk werd op 28 oktober 2005 opgericht. Wat is het belang voor de ruim tienduizend Winterswijkse ouderen? En wat heeft de Seniorenraad in deze afgelopen 15 jaar weten te bereiken?

In de Seniorenraad hebben zittingen afgevaardigden van de ouderenbonden, de KBO, de PCOB, en Wenters Plus en de Stichting Ouderen Actief. (STOA).

De Seniorenraad adviseert de gemeente over de wensen en plannen die van belang zijn voor alle Winterswijkers van 55 jaar en ouder. Maar laat zo nodig ook bij allerlei andere instanties haar stem horen.
Regelmatig vindt er overleg plaats over thema's daar waar het de senioren aangaat als wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en veiligheid.

Vanaf de oprichting in 2005 was de Seniorenraad een officieel adviesorgaan van het college. Vanaf 2015 werd de Seniorenraad onafhankelijk. Dat neemt niet weg dat de Seniorenraad zich nog steeds gevraagd en ongevraagd laat horen bij de gemeente. Onafhankelijkheid heeft voordelen, want de Seniorenraad adviseert nu al jaren ook andere organisaties, zoals de provincie, het SKB, PostNL en overige instellingen.

Maar het belangrijkste zijn de contacten met de gemeente. De Seniorenraad wordt intensief via een vaste beleidsambtenaar bij de ontwikkelingen betrokken. Regelmatig is er voor overleg in de tweemaandelijkse bijeenkomst van de Seniorenraad ook een wethouder aanwezig. Voortdurend vindt er een uitwisseling van informatie plaats.

In de afgelopen 15 jaar is er veel bereikt zoals:
- Het voorkomen dat de brievenbussen bij de verzorgingscentra zouden verdwijnen.
- Het laten plaatsen van extra zitbanken in de looproutes van de verzorgingscentra naar het centrum.
- Het benoemen van de vele verkeersonveilige situaties in de gemeente. En daar iets aan te gaan te doen. En dit blijvend onder de aandacht van de gemeente houden.
- Het bepleiten van extra aandacht bij de nutsbedrijven met als doel betalingsproblemen bij ouderen te voorkomen.
- Het kunnen realiseren va een zogenaamde Knarrenhof.
- Het stelselmatig bezoeken van de 75-plussers en de aanpak van de toenemende eenzaamheid.

De bijeenkomsten van de Seniorenraad zijn openbaar en vinden elke laatste maandag van de oneven maanden plaats. Iedereen kan zijn zegje doen, vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Iedereen kan meepraten en wordt gehoord.
Op de website van de Seniorenraad is ook informatie te vinden.


www.seniorenraadwinterswijk.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden