Voor de meesten begon het hier in de zandbak. Foto: Clemens Bielen
Voor de meesten begon het hier in de zandbak. Foto: Clemens Bielen

Veertig jaar OBS Bargerpaske

WINTERSWIJK- Op 26 maart 1980 werd het openbaar scholencomplex voor kleuter- en lagere school ‘Bargerpaske’ officieel geopend. Er werd begonnen met 76 kleuters en 104 lagere school leerlingen. Al snel werden dat er meer tijdens de ontwikkeling van de nieuwe wijken de ‘Pas’ en ‘Hoge Wieber’.

Door Clemens Bielen

Het schoolcomplex had een prijskaartje van 3,5 miljoen gulden, ruim 1,5 miljoen euro. OBS Bargerpaske is inmiddels 40 jaar verder en dat is een moment om bij stil te staan. Het zou groots gevierd worden op 26 maart. Corona gooide roet in het eten, maar wachten tot het 50-jarig bestaan was geen optie.

Veel veranderd
Het nieuwe complex diende voor een belangrijk deel voor de opvang van de leerlingen van school C in het centrum. De oude school – meester Johan Heesen weet zich nog te herinneren dat de lokalen waren ingericht met tafels voorzien van inktpotten – werd afgebroken. Het krijtje en het schoolbord hielden het langer vol, maar zijn nu ook vervangen door het digibord. Centrumschool C werd gesloten en afgebroken. Johan Heesen is vanaf het begin leerkracht bij de school. Van meester Heesen, evolueerde hij naar meester Johan.

De school is de eerste in Winterswijk, die het begrip duobaan kent, een begrip dat destijds nog om enige uitleg vroeg. Op de vraag of het onderwijs nu vooral verbeterd of veranderd is, blijft Heesen even stil. “Als ik kiezen moet, kies ik toch voor verandering. Er zijn natuurlijk de verworvenheden door de computer, het zoeken op internet, waardoor de wereld voor de kinderen toegankelijker is geworden, maar het administratief werk is meer geworden en er is minder ruimte voor spontane acties, zoals ‘de natuur in’ bij mooi weer. De leerkracht zit door de groep doorbrekende lessen meer vast aan het rooster.”

Van klassen naar groepen
Het was ook de tijd, dat een aanvang werd gemaakt met de samenvoeging van kleuterschool en lagere school. Zo kon het gebeuren dat je van klas 5 overging naar groep 8. Het overkwam ‘Juf’ Ester Wentink, die als kind ook al op de Bargerpaske zat. Haar kinderen zaten op de school, zij liep er stage en nu maakt zij al geruime tijd deel uit van het team als leerkracht van groep 8.

Ester: “Het contact tussen de driehoek kinderen, ouders en leerkracht is veel minder formeel dan vroeger. Vroeger was er meer hiërarchie met de leerkracht bovenaan. Nu denken de ouders veel meer mee. Ik heb goede herinneringen aan deze leuke basisschool.”

Festiviteiten
Bianca Boeyenk, die samen met Johan Heesen en Hendrie Meinen deel uitmaakt van de werkgroep jubileum: “Heel jammer, dat we het niet zo groots kunnen opzetten in deze tijd, maar met een gemeenschappelijke lunch, een disco, versiering, en met een rugtasje met opdruk als aandenken, maken we er met de hele school toch een leuke dag van.”

Het gejuich van de kinderen zwol aan toen directeur ‘meester Roy’ verklapte dat ze ook nog een cadeautje kregen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden