Leerlingen moeten hun handen desinfecteren. Foto: PR
Leerlingen moeten hun handen desinfecteren. Foto: PR

Spatschermen, afstand houden, desinfecteren op Winterswijkse scholen

Leerlingen en docenten houden zich aan corona-richtlijnen

Door Sander Damen

WINTERSWIJK - De Winterswijkse scholen voor voortgezet onderwijs en MBO hebben in de afgelopen maanden hard moeten werken om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen en daarmee een veilige omgeving voor leerlingen, docenten en ondersteunend personeel te creëren. Inmiddels zijn de scholen ruim twee weken open. Wat hebben scholen aan maatregelen getroffen en hoe is de situatie nu? Wij vroegen het aan woordvoerders van Schaersvoorde, het Gerrit Komrij College, Pronova en het Graafschap College.

Schaersvoorde
Peter Huisman, locatieleider van Schaersvoorde vertelt dat al voor de vakantie fysiek onderwijs werd gegeven aan kleine groepjes leerlingen. Andere leerlingen kregen les op afstand via Microsoft Teams. "De lessen duurden 30 minuten en werden door vijf tot zeven leerlingen gevolgd”, licht Huisman toe. "Na een blok van drie lessen werd het lokaal schoongemaakt en kwam de volgende groep. Iedere leerling kwam daardoor een tot twee keer in de week op school.”

Op de locatie zijn looprichtingen aangegeven en zijn protocollen voor leerlingen en personeel opgesteld. "Alle leerlingen volgen lessen op school”, vertelt Huisman. "We hebben de pauzes over de dag verspreid en de banken in de klassen staan nu in college-opstelling. De docent gaat altijd als eerste naar binnen en als laatste het lokaal weer uit. Als docenten dat willen, kunnen ze gebruikmaken van een spatscherm op het hoofd, maar daar wordt tot nu toe geen gebruik van gemaakt.”
De school heeft geen ventilatiesysteem, daarom worden alle ramen en de voordeur opengezet. "Het is een oud gebouw”, vertelt Huisman. "We zijn wel aan het onderzoeken wat de mogelijkheden op het gebied van ventilatie zijn. Daartoe wordt binnenkort een CO2 meting gedaan en wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn het gebouw aan te passen. Tot nu toe gaat het allemaal erg goed. Docenten en leerlingen voelen zich veilig en niemand is nog thuis gebleven vanwege klachten. Ook zijn er nog geen testen geweest. Bij vakken als beeldend, maar ook techniek, natuurkunde en scheikunde, maar ook gym is het soms wel eens lastig afstand te bewaren. Voor docenten is het best vermoeiend daar constant over na te moeten denken. Daar staat tegenover dat ze weer meer energie krijgen nu ze de leerlingen weer kunnen zien."

Gerrit Komrij College
Ontsmetten en afstand houden, dat is waar het bij het coronabeleid van het Gerrit Komrij College om draait, vertelt Ed de Graaf, directeur Facilitair: "Bij binnenkomst en bij de lokalen staan palen met ontsmettingsmateriaal. Als leerlingen een lokaal binnengaan, moeten ze hun handen ontsmetten. De docent ziet daar op toe.” Op alle bureaus van de docenten staat een groot plexiglazen scherm. Ook hebben docenten de beschikking over mondkapjes en gezichtskappen. "Als ze daarmee willen werken”, vertelt De Graaf, "dan kan dat, maar niet iedere docent wil dat.”

Het schoolgebouw dat uit 2012 stamt, heeft een goed ventilatiesysteem. "Dat systeem is relatief nieuw en zorgt voortdurend voor verse lucht. Daarmee voldoet het GKC aan de normen van 'Frisse scholen'", aldus De Graaf die vertelt dat een klein aantal leerlingen van de school achttien jaar of ouder is. "Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor de andere leerlingen.”

Tot op heden hebben zich op het Gerrit Komrij College geen bijzondere situaties voorgedaan en zijn er geen incidenten geweest. "Er is een aantal collega's getest, maar gelukkig is daar niks uitgekomen”, licht De Graaf toe. "Wij hopen dat we het goede hebben gedaan en alles goed ingericht hebben. Ontsmetten en afstand houden, blijft het devies. Dat valt niet altijd mee, want fysiek afstand houden zit niet in het systeem van een docent. Je hebt al snel de neiging dichterbij te komen. We merken dat de collega's zich er heel bewust van zijn dat ze afstand moeten houden en dat ze elkaar er op aanspreken als dat niet gebeurt. Iedereen beseft dat corona echt iets ernstigs is en dat we voor elkaar moeten zorgen. Dat is heel goed.”

Graafschap College
De locatie van het Graafschap College aan de Haitsema Mulierweg is een van de twaalf dependances die het Graafschap College in de Achterhoek heeft. Martin Vollenbroek is als Integraal veiligheidscoördinator verantwoordelijk voor het voldoen aan de coronarichtlijnen op al die locaties. "De richtlijnen van het RIVM zijn uiteraard de basis van ons beleid”, vertelt Vollenbroek. "Dat betekent voor ons als MBO-opleiding, met veel achttienplussers dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Ook moet iedereen de handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren. Door maatregelen in de roosters en uitbreiding van de lestijden, ook naar de avond, en het combineren van les op locatie en online les hebben we ervoor gezorgd dat de capaciteit van het gebouw met de helft verminderd is. Er zijn dus veel minder mensen in het gebouw dan voor de coronatijd.”

Met deze maatregelen verkleint het Graafschap College de kans op contact en dus op besmetting. Daarnaast zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. "Die zijn vooral voor de praktijklessen in het beroepsonderwijs. Het is geen plicht maar iedereen die dat wil, kan er gebruik van maken”, aldus Vollenbroek.

Volgens Vollenbroek zijn de standaardmaatregelen van anderhalve meter afstand houden, looprichtingen volgen en houden aan de hygiënemaatregelen voldoende om corona buiten de deur te houden. "Daarnaast monitoren we ook de ventilatie in al onze gebouwen en kijken we wat we kunnen doen als er zich nieuwe situaties voordoen.”
Vooralsnog lijken de maatregelen te werken. Er hebben zich geen bijzondere situaties bij het Graafschap College voorgedaan. "Het valt ons op dat het ontzettend goed verloopt”, besluit Vollenbroek.

Pronova
Op Pronova, school voor praktijkonderwijs, gaan ook weer alle leerlingen naar school. "Leerlingen houden zich goed aan de richtlijnen”, vertelt Kim Oesterholt, verantwoordelijk voor pr & communicatie van de school. "Er is een docent uit voorzorg thuis gebleven. Die verzorgde vanuit huis een online les aan leerlingen in het lokaal.” Mocht een leerling thuis moeten blijven, dan kan die leerling de les vanuit huis mee kijken via Microsoft Teams. Lokalen hoefden niet aangepast te worden, omdat de klassen met maximaal elf leerlingen al klein zijn en de lokalen ruim. Wel werd een tent voor de kantine geplaatst zodat leerlingen meer verspreid konden zitten. Daarnaast pauzeren de eerstejaars in het klaslokaal. Docenten hebben spatschermen op hun bureau. Voor een goede ventilatie worden ramen en deuren opengezet.
"Bij de praktijkvakken zoals kookles dragen de docenten mondkapjes”, vertelt Oesterholt. "Tot nu toe gaat het eigenlijk best goed. Iedereen houdt zich aan de regels en we zijn nog coronavrij.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden