Winterswijk komt nog steeds uit met rijksbudget Sociaal Domein

Kosten Jeugdhulp en WMO stijgen wel

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Wethouder Elvira Schepers is tevreden over de uitkomst van een quick scan van het Sociaal domein. “Het bevestigt dat we het in Winterswijk goed doen. Wij zijn een van de weinige gemeenten van wie de uitgaven binnen de budgetten blijven die we krijgen van de Rijksoverheid”, zegt de wethouder. De kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet stijgen echter wel. De gemeente gaat de reden daarvan nu nader onderzoeken.

Meer beroep gedaan op jeugdhulp
Een quick scan is geen diepgaand onderzoek. Het onderzoeksbureau HHM heeft het beleid van de gemeente globaal doorgenomen en geanalyseerd. De gemeente heeft dit onderzoek laten doen omdat de kosten van het Sociaal domein ook in Winterswijk de laatste jaren zijn gestegen. Tot vorig jaar hield de gemeente nog geld over en kon dat toegevoegd worden aan de reserve. Nu lopen de uitgaven meer in de pas met de ervoor beschikbare budgetten. “De quick scan laat zien dat we het sociaal domein in Winterswijk goed hebben opgezet.” Toch zijn er een aantal ontwikkelingen waarvoor meer geld wordt uitgegeven. “Opvallend is de grote stijging van de ambulante ondersteuning van de Jeugdhulp”, zegt de wethouder. Een reden kan zijn dat de bekendheid van het Ondersteuningsteam is gegroeid bij inwoners en relevante organisaties. Dat team heeft een goed contact en regelmatig overleg met bijvoorbeeld scholen en huisartsen. “Hierdoor weten inwoners en organisaties de gemeente beter te vinden”, concludeert het onderzoeksbureau. Ook kan het aanbod extra vraag hebben gecreëerd. Het aantal indicaties voor jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is ook gestegen. De reden daarvoor is niet helemaal duidelijk. Een andere conclusie is dat er strakke kaders ontbreken om jeugdhulp af te wijzen.

Groter aantal inwoners dat veel voorzieningen tegelijk heeft
Wat betreft de WMO is opvallend dat er een relatief groot aantal inwoners is dat veel voorzieningen tegelijk heeft. Dat betekent dat er mensen zijn die bijvoorbeeld beroep doen op begeleiding en meerdere hulpmiddelen en ondersteuning bij de huishoudelijk hulp tegelijk hebben. “Wat opvalt is dat meer mensen tussen de 30 en 55 al een beroep doen op de WMO”, zegt wethouder Schepers. “Hoe het precies zit gaan we ook nader onderzoeken.” Zoals in alle gemeenten stijgen ook de kosten voor de huishoudelijke hulp. Door dat de Rijksoverheid tegen de zin van de gemeenten in het abonnementstarief heeft ingevoerd is de drempel om beroep te doen op de hulp lager geworden. De indruk bestaat dat mensen die zich nog prima zelf kunnen redden toch om de huishoudelijke hulp vragen. “Daar gaan we wat aan doen door met een aangepast normenkader te werken”, zegt de wethouder. Daarmee wordt het minder gemakkelijk om de huishoudelijke hulp te krijgen. Uitgangspunt blijft wel dat zij die de hulp echt nodig hebben, die ook krijgen.

Geen reden voor aanpassing organisatie
Bij de quick scan is ook gekeken of de gemeente het sociaal domein goed heeft georganiseerd. Het bureau ziet geen reden om de organisatie anders in te richten. “Het ligt niet voor de hand om fundamenteel andere inrichtingskeuzes te maken”, schrijft het bureau. “Wel zien wel mogelijkheden om de uitvoering van het sociaal domein (nog) beter te laten functioneren.” Ook daarvoor is nader onderzoek nodig. Met nader onderzoek was volgens wethouder Schepers vooraf al rekening gehouden. In het laatste jaar ontstond tijdens discussies in de gemeenteraad wel eens de indruk, dat er opeens van alles mis was met de aanpak van het Sociaal domein. De quick scan laat volgens wethouder Schepers zien, dat dat niet zo is, maar beter kan het altijd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden