De Woonplaats benut inkoopkracht om werkgelegenheid te creëren

Sociaal rendement voor de regio door maatschappelijk verantwoord aanbesteden

REGIO - De Woonplaats daagt bij aanbestedingen haar opdrachtnemers uit om te leveren met social return on investment (SROI). Doel is om zo werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio, waaronder ook de huurders van De Woonplaats.

SROI houdt in dat De Woonplaats binnen de aanbestedingen afspraken met opdrachtnemers maakt om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Dat past bij de maatschappelijke rol van de woningcorporatie. Inmiddels zijn er al 9 contracten met sociaal rendement afgesloten. Een mooi praktijkvoorbeeld in de Achterhoek: voor de schoonmaak van de complexen van De Woonplaats in Winterswijk is de aanbesteding gegund aan Hacron Schoon. Een van de schoonmaaksters die zij vervolgens in dienst hebben genomen is een huurder van De Woonplaats, die voorheen een uitkering had.

De Woonplaats is de eerste woningcorporatie in de regio die SROI heeft opgepakt. Samen met de opdrachtnemer die de aanbesteding heeft gewonnen, wordt gekeken hoe de SROI-opgave in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan werk voor mensen met een uitkering, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. Het is ook mogelijk dat een opdrachtnemer zich inzet voor maatschappelijk verantwoorde activiteiten, zoals het verzorgen van gastlessen op scholen, het openstellen van het bedrijf voor werkzoekenden of het staan op een banenmarkt. Daarnaast behoort sociale inkoop ook tot de mogelijkheden.

Sociaal rendement is een vast onderdeel van het aanbestedingsproces bij De Woonplaats. Als regionale organisatie vindt De Woonplaats het belangrijk om lokaal in te kopen en tegelijkertijd daarmee van maatschappelijke betekenis te zijn. De Woonplaats is trots op het maatschappelijke resultaat dat samen met gemeentes en opdrachtnemers nu al is bereikt en is ervan overtuigd dat deze manier van samenwerken in de toekomst nog veel meer werkgelegenheid gaat opleveren.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden