Park Achterhoek in versnelling
Links René Nijland, rechts. Rik Gommers. Foto: Clemens Bielen
Links René Nijland, rechts. Rik Gommers. Foto: Clemens Bielen

Park Achterhoek in versnelling

WINTERSWIJK - Sinds zijn aanstelling in mei van dit jaar als regisseur van de ontwikkeling van ‘Park Achterhoek’ heeft oud wethouder Rik Gommers niet stil gezeten. Samen met projectleider René Nijland ging hij aan de slag om van het ‘zorgenkindje’ weer een ‘zorgpark’ te maken. Het oorspronkelijke plan met alleen gezondheid gerelateerde bestemming kende te weinig belangstelling en bleek vrij ambitieus.

Door Clemens Bielen

De gemeente besloot daarop toch andere bedrijvigheid toe te staan. Mede ingegeven door onderzoek, waaruit zou blijken, dat de bestaande bedrijvigheid in Winterswijk behoefte heeft aan meer bedrijfsterrein. Met de vestiging van een nieuw te bouwen distributiecentrum voor Vrijetijdshandel Obelink is 4 ha. grond nu ingevuld.
De overige 2,5 ha. blijven bestemd voor zorg gerelateerde bedrijvigheid en stadstuinbouw.
‘Park Achterhoek’ lijkt in sterk afgeslankte vorm toch een gezond kind te worden.

Oorspronkelijk was het distributiecentrum als fase 2 aangemerkt, maar het plan Obelink is al in een verdere fase van ontwikkeling. Nijland: “Het Logistiek Centrum Obelink heeft inmiddels een bestemmingsplan, waar op dit ogenblik één beroep bij de Raad van State op ligt.”

Aan de hand van bouwschetsen illustreert Nijland, dat het distributiecentrum geen lege lelijke doos wordt, maar dat er veel aandacht is voor architectuur. Nijland: “Voor de gemeente is de landschappelijke inpassing een echt belangrijk punt. Vanaf de rotonde komt direct de architectuur in beeld, passend in het landschap. Er ligt een positief welstandsadvies van het Gelders Genootschap op het bouwplan. Het gebouw wordt 15 meter hoog.”

Is voor plan Obelink de landschappelijk inpassing van belang, voor het Zorgpark is tevens de maatschappelijke inpassing een wens van de gemeente. Voor zorg gerelateerde bedrijven en stadstuinbouw is 2,5 ha. ingeruimd.

Het juiste moment
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) bevindt zich midden in een proces om weer geheel zelfstandig te kunnen opereren. Het SKB heeft een roerige periode achter zich, waarin niet alleen scherper in beeld is gebracht, dat een ziekenhuis geen bestuurlijk eiland kan zijn, maar ook dat een ziekenhuis een maatschappelijke instelling is met meerdere verbindingen. De tijd is nu aangebroken om weer samenwerkingen aan te gaan. Vanuit de gemeente is er de handreiking met het Zorgpark Achterhoek.

Gommers: “Eén van de beleidsuitgangspunten is nog altijd hoe je synergie kunt bewerkstelligen.” ‘Zorgpark Achterhoek’ kan een belangrijke injectie voor het SKB betekenen. Sceptici over het voortbestaan van het ziekenhuis wijzen onder andere op problemen op het gebied van het aantrekken van personeel en het huisvesten van personeel in opleiding. Gommers: “Voor het SKB als vastgoedorganisatie kan het zorgpark een positieve rol spelen. Er liggen mogelijkheden voor tijdelijke zorg (short stay), huisvesting van personeel en stagiaires, ruimte voor opleidingsactiviteiten.” De bedoeling is überhaupt dat er gezondheidsinstellingen verrijzen en met een aantal is men al verregaand in gesprek. Probleem is wel dat sommige bedrijven budgettair afhankelijk zijn van gelden die van rijkswege worden verstrekt en dat zet een grens op de ontwikkeling, volgens Gommers.

Volgens Nijland is er een gezonde belangstelling: “Als we met alle partijen, die zich gemeld hebben, doorgaan, dan zit dat gebied in no-time vol. Een stuk of tien bedrijven hebben serieuze interesse getoond - grote spelers - maar die zijn nog niet in een fase, dat ze er mee naar buiten kunnen.”

Verdere invulling
Volgens Gommers kent het nabijgelegen Beatrixpark veel leegstand en op termijn zal er ook ruimte vrijkomen binnen het SKB zelf. In potentie ligt ook daar invullingscapaciteit. Helderheid daarover moet er in de komende tijd wel komen.
“Er zijn contacten met de Radboud Universiteit en veelbelovende ontwikkelingen met het ‘Grensland College’, een initiatief van het Graafschapscollege, dat inspeelt op de behoefte aan onderwijs in deze EUREGIO vanuit bedrijven en instellingen. Een grote enquête met hoge respons heeft dat uitgewezen.”

Gemeente belangrijke partner voor SKB
Er zijn nog geen contacten met het SKB. Gommers: “We hebben natuurlijk in het verleden wel last gehad van het feit dat het SKB vooral bezig was met interne problemen en mensen van het SKB gaven ook aan dat ze niet extern gericht waren en die houding is nu wel iets aan het veranderen.”
“Het SKB kan niet om de gemeente heen. Binnen de gemeente zijn er plannen rond het ‘Grenslandcollege’ en het is nu vrijwel zeker, dat zorgonderwijs daar ook een rol gaat spelen. Bovendien is er huisvesting voor zorgpersoneel in opleiding nodig, waarbij ik denk aan huisartsen in opleiding, coassistenten en verpleegkundigen.”

Stadstuinbouw
De politieke ambitie ligt er om ongeveer één hectare grond in te ruimen voor stadstuinbouw, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. De producten zouden dan kunnen worden afgenomen door de omliggende bedrijven. De cultuur-historisch waardevolle Saksische boerderij op het perceel zal grondig moeten worden gerestaureerd en wordt geïntegreerd in het plan, een soort gezondheidscentrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit dagbesteding mogelijk is in de stadstuinbouw. Misschien wat kleinschalige horeca of een verkooppuntje van de opbrengsten. Nijland: “Voor dit gebied geldt een maximale bouwhoogte van 10 meter. Er zal groen verdwijnen, maar ook weer veel groen worden aangeplant. De stadstuinbouw is een wens van de gemeente, en daar wordt een partij bij gezocht. De rol van de gemeente: toetsen aan de uitgangspunten voor de stadstuinbouw, maar linksom of rechtsom moet het wel gerealiseerd worden. De partijen hebben ook voor de stadstuinbouw belangstelling."

Omwonenden
“We kunnen het niet iedereen naar de zin maken", merkt Nijland op, "maar we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden en willen ook in gesprek blijven. De groene bufferzone is al uitgebreid naar 20 meter, bij de ontsluiting van het gebied wordt rekening gehouden met ongewenste geluidsoverlast en het gebied moet ook weer een groene uitstraling krijgen. Een prettige bijkomstigheid is dat ook de bedrijven die zich willen vestigen graag omgeven worden door het groen.”

Over de eventuele angst van de bewoners voor meer industrie geeft hij aan, dat het beleidsmatig niet aan de orde is, dat uitbreiding van het industrieterrein hier gaat plaatsvinden.

Eindrapportage eind van het jaar. Tussenrapportage begin vierde kwartaal.

.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden