Rene te Selle (l) en Ben Aardeman kijken toe hoe de vrijwilligers de isolatie aanbrengen voor de toekomstige werkplaats. Foto: Lineke Voltman
Rene te Selle (l) en Ben Aardeman kijken toe hoe de vrijwilligers de isolatie aanbrengen voor de toekomstige werkplaats. Foto: Lineke Voltman

Uniek samenwerkingsverband Venemansmolen en Erfgoed Klusbrigade

Algemeen

WINTERSWIJK - Het was de bedoeling dat zaterdag 29 augustus de ‘eerste spade’ in de grond zou gaan als openingshandeling van de bouw van de nieuwe werkplaats van de Stichting Erfgoed Klusbrigade op het terrein van de Venemansmolen aan de Rondweg Zuid. Echter de grond was dusdanig hard dat er eerder in de week een professioneel bedrijf aan te pas moest komen. Daarna kon men zaterdag beginnen met het aanbrengen van de isolatie.

Door Lineke Voltman

De Stichting Erfgoed Klusbrigade is opgericht in 2018 en heeft als doelstelling om kleine cultuurhistorische objecten in met name het buitengebied in stand te houden. Ben Aardema, secretaris van de Klusbrigade: “Belangstellenden kunnen een object bij ons aanmelden, dan kijken wij of het geschikt is en zo ja dan gaan we het samen met de eigenaar restaureren zodat het voor de toekomst bewaard blijft. De Klusbrigade bestaat volledig uit vrijwilligers. Bij de oprichting hebben we van de gemeente een subsidie ontvangen voor de aanschaf van gereedschap.”

Volgens Aardema is de bouw van de werkplaats een uniek samenwerkingsverband met de Venemansmolen. “Nu beschikken we nog over een werkplaats aan de Hyacinthstraat maar daar moeten we uit omdat het gesloopt gaat worden. We kwamen in contact met de Stichting Venemansmolen, die een stuk grond beschikbaar had voor een werkplaats. Het gebouw, met een oppervlakte van 150 m2, krijgt de vorm van een kaploods en past dus uitstekend in het gehele complex. Aan het eind van het jaar hopen we de ruwbouw klaar te hebben.” 

Circulair bouwen
René te Selle, molenaar en bestuurslid van de Stichting Venemans Molen, merkt op dat de werkplaats circulair gebouwd wordt. Dat betekent dat men materiaal van bijvoorbeeld gesloopte panden hergebruikt. Dit noemt men oogsten van gebouwen. “Dat geldt dan met name voor de gevelbekleding, dakpannen , stalen spanten kozijnen en hout. Alleen de bewapening en het isolatiemateriaal worden nieuw gekocht. Uiteindelijke zal het gehele gebouw bestaan uit ongeveer 80% gerecyclede materialen. Samen met de Klusbrigade willen we zo goedkoop en tevens zo duurzaam mogelijk bouwen. De bouwkosten bedragen zo’n 25.000 euro, waarvan een deel gesubsidieerd wordt. Het voordeel van de samenwerking is dat we dan ook van elkaars vrijwilligers gebruik kunnen maken. Tevens kan de Klusbrigade gebruik maken van ons schaftlokaal en van de toiletten. “

Verduurzaming
De Venemans Molen was hard toe aan verduurzaming stelt Arjan van Unnik van de Stichting. “Uitgangspunt is de slecht geïsoleerde gebouwen uit de vorige eeuw, met name de molen, de graansilo en de molenaars ruimte. Plus het energieverbruik voor de verlichting van de molen zelf en het verbruik binnen de werkplaats van de Klusbrigade. We gaan een scala aan bestaande en innovatieve technieken inzetten. Naast de gebruikelijke zonnepanelen en LED verlichting, ook minder gebruikelijke verwarmingstechnieken als Infrarood verwarming en een lucht/lucht warmtepomp met koeling in de zomer. Tussen de molen en de dieselmaalderij zit een ‘tochtgat’ dat we willen gaan benutten met een kleine windturbine. Bestaande gasverwarming houden we achter de hand om zwaardere kou op te vangen. Zo kunnen we de totale kosten lager houden, terwijl de opbrengsten zowel in termen van Euro’s als reductie CO2 uitstoot aanzienlijk blijven.”

Winterswijkse Energy Tour
Het gehele project wordtmet lokale ondernemers uitgevoerd. Tevens wordt de RABO bank betrokken als mogelijke financier van deze energie transitie component. Het beoogde einddoel is een demonstratieproject waarbij de Venemansmolen/Erfgoed Klusbrigade locatie opgenomen gaat worden in een Winterswijkse Energy Tour.

Het uitgraven van de grond werd gedaan door een professioneel bedrijf.  Foto: Wilma Fransen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk