Het SKB. Foto: Clemens Bielen
Het SKB. Foto: Clemens Bielen

'Doetinchem en Winterswijk hebben elkaar op medisch-specialistisch gebied niets te bieden'

WINTERSWIJK – Een volwaardig Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is op termijn zeker realistisch. In tegenstelling tot verkenner Marcel Daniëls is Ad Huijsmans ervan overtuigd dat er wel goede en volwaardige basiszorg in Winterswijk en Doetinchem mogelijk blijft, ook op de langere termijn. “Daniëls heeft te eng gekeken naar de twee Achterhoekse ziekenhuizen. Je moet de ziekenhuizen plaatsen in een groter netwerk.” Dat is van beide nu en in de toekomst sterk genoeg.

Door Bernhard Harfsterkamp

Betrokken geraakt als onafhankelijk adviseur
Huijsmans is ziekenhuisdeskundige. Hij is 40 jaar lang “gepassioneerd ziekenhuisdirecteur” geweest. Sinds eind vorig jaar is hij betrokken bij de discussie over de toekomst van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) als adviseur van de Stichting Behoud SKB. “Ik wilde er met plezier over meedenken als vrijwilliger en als onafhankelijk persoon die emotioneel niet direct is betrokken.” Huijsmans kijkt met afstand vanuit zijn deskundigheid en kennis naar de discussie die is ontstaan, nadat duidelijk werd dat het de bedoeling was dat op termijn verloskunde, kindergeneeskunde en mogelijk ook de intensive care uit Winterswijk zouden verdwijnen. Hij is vanuit die onafhankelijke positie bovendien een rol gaan spelen bij de begeleiding van het opstellen van een toekomstvisie voor het SKB. “Dat is zo goed als klaar.” Hij benadrukt dat het een plan is van de medische staf en het management. “Die zijn er eigenaar van. Ik geef er structuur aan. Het ziet er gedegen uit, maar per vakgebied moet het nog verder uitgewerkt worden.”

Geen problemen met werven nieuwe specialisten
Huijsmans vindt dat het advies van verkenner Daniëls gemeenplaatsen bevat, zoals de constatering dat het steeds moeilijker zal zijn om voldoende specialisten te behouden voor het SKB. “Dit wordt als probleem genoemd zonder dat er sprake van is. Overal zijn er problemen met het werven van personeel. Het is vissen in een kleinere vijver. Toch kost het het SKB geen enkele moeite om nieuwe specialisten aan te trekken.” Het is zeker niet zo dat alle specialisten in het westen van het land en in topziekenhuizen willen werken. “In Winterswijk verdienen ze net zo veel als in Amsterdam. Het voordeel is dat het hier goed wonen is en de woningen goedkoper zijn.” Alle vacatures zoals bij verloskunde en kindergeneeskunde konden nog steeds snel weer worden ingevuld. “Het personeelsargument is een vals argument.”

Uitstekend ziekenhuis
Volgens Huijsmans is het SKB een uitstekend ziekenhuis. Het is financieel gezond, de zorg is goed georganiseerd, toegankelijk en er wordt voldaan aan de medische normen. Het personeel is gemotiveerd. Er is geen reden te denken dat dit niet zo kan blijven. Per inwoner is de ziekenhuiszorg in de Achterhoek ook goedkoper. In Nederland wordt er per inwoner gemiddeld ruim 5800 euro uitgegeven aan ziekenhuiszorg. In de Achterhoek is dat 900 euro per inwoner minder. “Hoewel de bewoners iets grijzer en iets dikker zijn en niet altijd gezond leven.” Het SZ en het SKB maken onderdeel uit van goede netwerken. Allereerst is er een “uitstekende samenwerking” met de huisartsen. Daarnaast is er een goede samenwerking met de ziekenhuizen in Arnhem, Enschede en Nijmegen, en wanneer nodig andere ziekenhuizen, waar de specialistische zorg gegeven kan worden die het SKB en het SZ niet kunnen leveren of advies gevraagd kan worden. De goede samenwerking met de huisartsen leidt er toe dat er snel kan worden doorverwezen naar de spoedeisende hulp, meestal binnen een dag, soms als op dezelfde dag. In de grote ziekenhuizen in het westen van het land is dat veel moeilijker te realiseren.

Fusie was onnodig
Om een goede basiszorg te kunnen blijven leveren is het volgens Huijsmans voldoende om de goede samenwerking in de netwerken te behouden en te versterken. Een grotere samenwerking van Winterswijk met Doetinchem is niet nodig. “Doetinchem en Winterswijk hebben elkaar op medisch-specialistisch gebied niets te bieden” Beide ziekenhuizen hebben genoeg aan de andere ziekenhuizen waar ze al vaak mee samenwerken. Alleen wat betreft praktische zaken, zoals vervanging tijdens vakanties, is samenwerking nuttig. Huijsmans vindt het goed dat de fusie ongedaan wordt gemaakt. “Een fusie dwingt tot van alles wat niet nodig is. Niet doen dus. Beide ziekenhuizen hebben nu weer alle vrijheid om terug te vallen op de ziekenhuizen in Arnhem, Enschede of Nijmegen, of zelfs andere ziekenhuizen in het land.” Voordeel voor het SKB is ook nog eens dat het ziekenhuis niet verouderd is en pas is gerenoveerd. “De twee ziekenhuizen kunnen met hun eigen netwerken goed blijven functioneren.”

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van RTV Slingeland, mediapartner van het Achterhoek Nieuws.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden