Mogelijk invullingLandgoed Eelink Noord. Bron illustratie: gemeente Winterswijk
Mogelijk invullingLandgoed Eelink Noord. Bron illustratie: gemeente Winterswijk

Meer woningen mogelijk op het landgoed Eelink

Bijdrage aan groeiambitie van gemeente

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op het landgoed Eelink kunnen alnog extra woningen worden gebouwd. Inmiddels is het gebied bijna volgebouwd en waren er nog enkele kavels over. Door de milieucirkel van de boerderij den Harden was het niet mogelijk om hier enkele grotere kavels op te delen. Dat gaat nu alsnog gebeuren. De gemeente heeft overeenstemming met de eigenaren van Den Harden bereikt. Bij de boerderij kunnen dan vijf woningen worden gebouwd en ten zuiden daarvankomt nu ruimte voor nog dertien kleinere kavels.

Verkleining kavels 
Het gebied tussen de Huininkmaat, de Whemerbeek, de Bataafseweg en de Kottensweg was oorspronkelijk bedoeld voor grote villa-achtige huizen op grote kavels omgeven door veel groen. Vandaar de aanduiding landgoed. Nadat enkele huizen waren gebouwd stagneerde de bouw. Door de verkleining van de kavels werden er in de afgelopen jaren diverse woningen gebouwd, zodat het gebied nu nagenoeg is volgebouwd. De overgebleven kavels konden niet verder verkleind worden., vanwege de milieucirkel bij de boerderij. In 2018 namen de eigenaren van Den Harden contact op met de gemeente met het voorstel de boerderij met bijbehorende gronden te kopen. De gemeente zou die dan onderdeel kunnen laten worden van het landgoed Eelink.

Nieuwe ontsluitingsweg
De gemeente wilde de gronden niet kopen, maar ze zijn nu wel onderdeel geworden van de verdere ontwikkeling van het landgoed. Vooruitlopend op een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan is eerst een beeldkwaliteitsplan voor dit deelgebied, dat Eelink Noord wordt genoemd, gemaakt. De gemeenteraad zal gevraagd worden dit eerst vast te stellen. Uit het plan blijkt dat de vijf woningen bij Den Harden via de Laan van Napoleon zullen worden ontsloten, zodat een rechtstreekse aansluiting op de Bataafseweg niet nodig is. De nieuwe weg gaat wel dwars door een bestaande houtwal. Voor de ontwikkelaars van Den Harden is er nu het voordeel dat zij kunnen 'meeliften op de uitstraling en het exclusieve karakter van Landgoed Eelink'. De vraag naar middelgrote bouwkavels (1200 tot 1800 vierkante meter) is nog altijd groot. B en W denkt dat de kavels vooral ook interessant zijn voor kopers van buiten Winterswijk. Daardoor kunnen de extra kavels bijdragen aan de 'groeiambitie' van Winterswijk. Voordeel is bovendien dat deze gunstig zijn voor de financiële exploitatie van het landgoed. Op een eerste informatieavond over Eelink Noord reageerden de omwonenden overwegen positief. Er werden wel opmerkingen gemaakt over het doorbreken van de houtwal en mogelijke grootte van de woningen nabij de Whemerbeek.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden