Marieke van Driel en Dyon Temming, ondernemers bij Lokalen. Foto: Rob Weeber
Marieke van Driel en Dyon Temming, ondernemers bij Lokalen. Foto: Rob Weeber

Betekeniseconomie – wat zie je ervan in de praktijk?

Algemeen

Deze keer: Lokalen Lichtenvoorde

ACHTERHOEK - In deze rubriek staat de Betekeniseconomie centraal, een term die is ontleend aan de opvattingen en het werk van onder andere dr. Kaj Morel (1971). De Betekeniseconomie kijkt vanuit een sociaalpsychologische blik naar het huidig economisch model van vrijemarkteconomie dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond. Dit model is gebaseerd op maximale, individuele vrijheid en groei. De Betekeniseconomie streeft een nieuw, toekomstig economische model na, dat op andere, gemeenschappelijke waarden gebaseerd wordt en meer ‘oprechte verantwoordelijkheid voor de wereld na ons’ laat zien. In deze rubriek komen mensen aan het woord die met hun denk- en handelswijze aansluiting zoeken bij het gedachtegoed van de Betekeniseconomie. Deze week besteden we aandacht aan Lokalen in Lichtenvoorde.

Door Rob Weeber

Lokalen in Lichtenvoorde werd in 2017 geopend in een voormalige basisschool. Het is plek waar ruimte is voor lokaal ondernemerschap. Starters en gevorderde ondernemers kunnen hier een flexplek huren voor hun verdere ontwikkeling. Er is echter een belangrijk verschil met andere aanbieders van flexplekken. Lokalen richt zich op de gemeenschap, op de samenwerking tussen en de ontwikkeling van de gevestigde ondernemers. De huur voor een werkplek is bewust laag gehouden, zodat de zorg voor het geld weggenomen wordt ten gunste van inspiratie voor ontwikkeling en groei. Daarnaast wordt iedere ondernemer geacht iets toe te voegen op het sociaal-maatschappelijk vlak. Het sluit aan bij de social design methode, via praktische en creatieve oplossingen nieuwe perspectieven ontwikkelen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Die vraagstukken kunnen mondiaal zijn, maar ook lokaal, zoals bijvoorbeeld krimp en leegstand in de regio. De herbestemming van de basisschool tot Lokalen was zo’n oplossing binnen het thema leegstand.

'Groeigrens huidig economisch model bereikt'
Marieke van Driel en Dyon Temming zijn twee lokale ondernemers in Lokalen. Marieke is sociaal ondernemer en adviseert met ‘Marieke heeft een missie’ bedrijven omtrent duurzaamheid. Ze heeft naar eigen zeggen een groen hart en was in haar jeugd al Ranger van het Wereld Natuurfonds. Marieke studeerde af als psychiatrisch verpleegkundige en kwam in de jeugdzorg terecht. Haar interesse in groene thema’s als verduurzaming brachten haar later buiten het sociale domein. De terugkeer volgde toen ze in oktober 2019 voor zichzelf begon. “Ik richt me op advies omtrent duurzaamheid,” legt ze uit. “Dat is natuurlijk een veelgebruikte term, maar voor mij is belangrijk hoe je als individu met de medemens en met de aarde, het milieu, omgaat. Duurzaamheid richt zich net zo goed op bedrijfsvoering binnen ondernemingen, als op lifestyle voor individuen. Centraal staat de zorg en aandacht voor elkaar en het milieu. Dat moet in balans zijn. De groeigrens van het huidig economisch model is bereikt. Het gaat nu om nieuw bewustzijn met betrekking tot vragen als: 'Wat hebben we nog nodig?' en 'Wat zetten we ertegenover?' Alles is veel te veel geldgedreven. Zelfs het ‘tikkie’ waarmee we makkelijk geld naar elkaar kunnen overmaken, is feitelijk een verkeerd instrument. Het stimuleert onnodige consumptie. Tot mijn klanten behoren (semi)overheden en bedrijven. Ik geef bijvoorbeeld workshops aan leerlingen op de middelbare school en adviseer gemeenten en zelfs huisartspraktijken. Zo heb ik mijn oude beroepsomgeving geïntegreerd in mijn nieuwe bestaan.”

'De oceaan begint al bij de eigen voordeur'
Dyon Temming was als kind al gefascineerd door de natuur en koos voor de studie landschapsontwikkeling. Zijn eerste ervaring in het bedrijfsleven echter leerde hem dat het teveel om geld en begroting ging en hij besloot te gaan reizen. Hij ging naar Australië en kwam in de bouw terecht. Terug in Nederland kreeg hij kantoorwerk en calculeerde projecten die niet doorgingen. Dus pakte hij zijn boeltje weer op en reisde af naar Honduras in Midden-Amerika. Het plan was een verblijf van zes maanden aldaar, maar hij bleef uiteindelijk vijf jaar weg. In Seatlle knapte hij een vissersboot op en reisde er mee naar Alaska. Daarna kwam hij in Canada in een goudmijn terecht en tenslotte in Noorwegen waar hij huisjes verbouwde. Terug in Nederland werkte hij even bij een supermarkt, maar de natuur bleef trekken. In 2017 startte hij zijn eigen bedrijf ‘Het Buitenburo’. Dat houdt zich bezig met duurzame innovaties en interventies. “Na alle omzwervingen heb ik dus mijn oude vak weer opgepakt. Mijn persoonlijke missie is het herstel van natuurlijke processen. Het gaat om zaken als een gezonde agrarische wereld, om voedselbossen en bomen planten. Daarbij kijk ik naar de balans tussen mens, natuur en technologie. Ik heb geleerd dat je je idealen het beste verwezenlijkt door in je eigen omgeving te beginnen en zo je doelgroep mee te nemen in de door jou gewenste richting. Van de daken schreeuwen dat je de wereld wilt veranderen heeft geen zin. We zijn doorgeslagen in de wereld als het om schaalvergroting gaat. De balans tussen welvaart en welzijn is zoek. Het gaat om ethiek, om bewustzijn en bewust handelen bij alles wat we doen. Hier in Oost Gelre bijvoorbeeld worden bergen plastics verzameld die vervolgens naar Afrika gaan. Dat is geen recycling, maar het plasticprobleem aan het oog onttrekken. In mijn optiek moeten we dus of beter scheiden, waardoor er geen afvalberg ontstaat, of minder plastic consumeren. De oceaan begint al bij de eigen voordeur.”

Nominatie voor de Gelderse Pauwenveer 2020
Om succesvol te kunnen bijdragen aan oplossingen voor sociale veranderingen, wordt er samengewerkt met binnen- en buitenlandse kunstenaars via zogenaamde artist-in-residence-programma’s (AIR). Gedachte erachter is de kruisbestuiving van ondernemer en kunstenaar. Ontwerpers hebben vaak een andere, ongeleide en onbevooroordeelde kijk op zaken. Door elkaars creativiteit en professionaliteit uit te dagen, ontstaan er nieuwe oplossingen voor bestaande sociaal-maatschappelijke vraagstukken en voegt social design betekenis toe aan menselijk welzijn.

Lokalen werd in 2019 voor zijn denk- en werkwijze tot ‘Culturele hotspot’ aangemerkt, een bijzondere verdienste voor een plattelandsgemeente. Daarnaast ontving Lokalen een nominatie voor de Gelderse Pauwenveer 2020 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het gaat om social design, om de organisatie die met behulp van kunstenaars de beste, positieve impact op maatschappelijke vraagstukken heeft.

Lokalen is gevestigd aan de Frans Halsstraat 35 in Lichtenvoorde.


www.lokalen.info

Betekeniseconomie.nlHet logo van Betekeniseconomie Achterhoek.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk