Geen zonnepark, maar bedrijven in het Tuunterveld. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Geen zonnepark, maar bedrijven in het Tuunterveld. Foto: Bernhard Harfsterkamp

B en W kiest voor nieuw bedrijventerrein in het Tuunterveld

Niet voor nieuwe bedrijven, maar voor uitbreiding Winterswijkse bedrijven

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Burgemeester en wethouders hebben besloten vijftien hectare nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen in het Tuunterveld. Dit gebied ligt tussen de Rondweg West en de Sibbinkweg. “Er waren dertien verschillende locaties, waaruit we konden kiezen”, zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek. “Wij hebben gekozen voor een robuuste oplossing, want wij willen een oplossing voor vele jaren. In het Tuunterveld is voldoende ruimte voor Winterswijkse bedrijven, die willen uitbreiden.” Het bedrijventerrein is niet bedoeld om nieuwe bedrijven naar Winterswijk te halen.

Onderzoeken bevestigden lokale behoefte
De zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen begon ruim twee jaar geleden. De Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) vroeg de gemeenteraad dringend om meer mogelijkheden voor de uitbreiding van lokale bedrijven. Dit leidde tot een gezamenlijk onderzoek met de gemeente Winterswijk om te laten zien dat er een reële vraag is. Daaruit bleek dat er in totaal behoefte was aan achttien hectare, waarvan twaalf en halve hectare voor enkele grote bedrijven. De andere bedrijven verwachtten in de komende jaren vijf en halve hectare nodig te hebben. Uit het onderzoek bleek ook dat de lokale binding van de bedrijven groot was. De lokale behoefte werd bevestigd door het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW) 2019 – 2023, dat in mei 2019 werd vastgesteld door acht Achterhoekse gemeenten. Het was opgesteld met instemming van de provincie Gelderland, die weer de ruimte gaf nieuwe bedrijventerreinen buiten de bebouwde kom te realiseren.

Dertien verschillende locaties
Op verschillende plekken in of bij de bebouwde kom was nog wel ruimte voor verplaatsing van bedrijven. Zo zal Winterwarm zich vestigen op het groene bedrijventerrein op het terrein van de voormalige destructor. Ook op het stationsemplacement is nog ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Maar er was tevens behoefte aan een grotere “doorschuiflocatie”, zoals wethouder Klein Gunnewiek het noemt. Om daarvoor de verschillende mogelijkheden te onderzoeken werd na de bevestiging door het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek een onafhankelijk bureau gevraagd een locatieonderzoek te verrichten “Wij hebben daarin niet gestuurd”, zegt de wethouder. Het gekozen bureau BRO presenteerde in het rapport dertien verschillende locaties. Enkele daarvan waren ook voor de wethouder verrassend, zoals het gebied ten zuiden van Dennenoord of dat langs de Honesweg en de Morskersdriehuisweg in de omgeving van het zanddepot. Aan een bedrijventerrein langs de Bataafseweg zullen eveneens weinigen hebben gedacht. Andere locaties werden al meteen genoemd, zoals het Tuunterveld, het gebied bij de Motomarkt, het gebied tegenover het bestaande bedrijventerrein aan de Wooldseweg en het Arrisveld.

Beste locatie Elinksveld is te klein
Daarnaast zijn bekeken Denneoord zelf, het terrein aan de Masterveldweg tegenover het Vredense industrieterrein Gaxel, het Molenveld (het gebied nabij de Venemansmolen tussen Misterweg en Vreehorstweg), de terreinen tussen Bessinkgoorweg en Misterweg tegenover HSF Logistics en de percelen ten westen van Obelink. Om de voor- en nadelen goed te kunnen vergelijken zijn criteria opgesteld, die betrekking hebben op natuur en milieu, ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur, klimaatadaptatie en financiële haalbaarheid. Voor de vijf criteria waren er in totaal 40 verschillende factoren, waar naar is gekeken. Het beste scoorde het Elinksveld, zoals BRO het gebied bij de Motomarkt aan de Kottenseweg noemt. Het Tuunterveld kwam op de tweede plaats. “Het Elinksveld viel voor ons af”, zegt wethouder Klein Gunnewiek. “Het is te klein met vijf hectare. Dan had je meteen een tweede locatie erbij moeten kiezen. Daarom hebben wij gekozen voor het Tuunterveld waar we wel voor vele jaren voldoende ruimte is.” In de top vijf van locaties eindigden naast deze twee locaties het gebied tussen Misterweg en Bessinkgoorweg, het Arrisveld en de percelen naast Obelink.

Nog alle gelegenheid om te reageren
Een bedrijventerrein in het Tuunterveld betekent dat het geplande zonnepark daar niet kan doorgaan. “Wij waren het daarmee in principe eens”, zegt Klein Gunnewiek, “maar we hebben al eerder gezegd dat het niet kon doorgaan als we er een bedrijventerrein zouden vestigen.” Datzelfde gold voor het Arrisveld, maar daar kan de realisering van een zonnepark nu wel door. Op donderdag 2 juli zijn de gemeenteraad en de omwonenden geïnformeerd over het voornemen van B en W. “Zij krijgen nog alle gelegenheid om te reageren op de plannen”, zegt Klein Gunnewiek. Het kan nog wel even duren voordat bedrijven zich kunnen vestigen in het Tuunterveld. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit, daarna wordt er een omgevingsvisie opgesteld. Die moet daarna leiden tot een bestemmingsplan. Totdat het zover is, is er nog wel enige ruimte beschikbaar in de bebouwde kom.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden