‘Mijn energierekening is 250 euro per maand lager’, zegt slager Vincent Gosselink. Foto: Eveline Zuurbier
‘Mijn energierekening is 250 euro per maand lager’, zegt slager Vincent Gosselink. Foto: Eveline Zuurbier

‘De koplopers zijn op weg, sluit aan!’

Algemeen

ACHTERHOEK - De Achterhoek energieneutraal in 2030, dat is het doel. Het succes hangt af van de inspanningen van het bedrijfsleven. Door energie te besparen en op te wekken, kunnen ondernemers een belangrijke stap zetten richting een zelfvoorzienende Achterhoek met alle voordelen van dien. “De koplopers zijn op weg, sluit aan!”, zegt Rinus Smet, projectleider van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). “Meer winst met minder energie, daar gaat het om.”

Volgens Rinus Smet zijn het uitdagende tijden en de pandemie is daarbij gekomen. De situatie heeft de deelnemende ondernemers wel doen nadenken. Er worden plannen gemaakt om verder te innoveren. Daarbij zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke aandachtspunten. Het nieuwe toekomstbestendige ondernemen krijgt steeds meer vorm. ”De afgelopen twee jaar hebben we in de Achterhoek een grote vooruitgang geboekt. We doen het gezamenlijk, want AOD is een initiatief voor en door ondernemers.”

Een compliment is zeker op zijn plaats voor de lokale ambassadeurs. “We kiezen bewust voor een lokale aanpak met projectteams. De projectteams, bestaande uit vertegenwoordigers van de industriële kringen en ondernemersverenigingen, zijn de kartrekkers. Zij verdienen een grote pluim. Er is namelijk de afgelopen periode veel werk verzet en daardoor zijn er flinke stappen gezet.”

Maar wat heeft het concreet opgeleverd?
“Deelnemende ondernemers zijn geïnformeerd en daarmee is bewustwording en strategisch inzicht gecreëerd. Daarnaast hebben AOD energieadviseurs kosteloze energiescans uitgevoerd bij honderden bedrijven. Inmiddels staat de teller op ruim 550.“
De ondernemers bij AOD besparen 10 tot 30% op hun energiekosten en zijn van plan om te investeren in energiebesparing en energieopwekking. Het geeft ze een voorsprong in de vorm van toekomstbestendigheid, meer concurrentiekracht en een groen en daarmee beter imago. Kortom, ze zijn klaar voor het nieuwe ondernemen.

Hoe gaat het nu verder?
"Samenwerken en kennis delen, dat blijven we stimuleren. Dat gebeurt met deskundigen als Ruud Koornstra en Maurice Beijk maar ook met partners als de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), AGEM en de Rabobank. Er is dit jaar een project gestart samen met de lokale bedrijvenparkverenigingen om drie bedrijvenparken in de Achterhoek zelfvoorzienend te maken. Het moet als voorbeeld dienen voor de rest van de Achterhoek en zelfs de hele provincie. Een circulaire economie, daar moeten we naartoe. Het is zaak na te denken over hoe je kwetsbaarheden in je bedrijfsvoering kan verminderen en samenwerking kunt optimalieren. Er zijn legio mogelijkheden. Niet praten, maar doen! Een belangrijke tip daarbij: we moeten ondernemers de ruimte geven om te verduurzamen en laat ze dat op natuurlijke momenten doen. Al met al is het de hoogste tijd voor actie voor de ondernemers in het peloton om aan te sluiten bij de kopgroep. Alles begint met een geheel onafhankelijke energiescan. AOD neemt ondernemers bij de hand en ondersteunt ze bij de uitvoering op weg naar 2030.”

Voor meer informatie of aanmelding voor een kosteloze energiescan kan men terecht op de website. Het is ook mogelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen met projectleider Rinus Smet via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl.


www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Rinus Smet, projectleider AOD. Foto: Guido Bogert

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk