Rik Gommers. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Rik Gommers. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Rik Gommers wordt regisseur Park Achterhoek

Wethouder: “Het wordt tijd dat er wat komt”

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In januari werd na een rapport over de stand van zaken Park Achterhoek de conclusie getrokken dat realisatie van het plan alleen zal lukken als de gemeente Winterswijk een sterkere regierol op zich neemt. Voor deze actievere rol wordt nu een regisseur aangesteld. Oud-wethouder Rik Gommers zal die rol vervullen.

Ingekrompen plan Park Achterhoek kansrijk
Vorig jaar werd het oorspronkelijke plan voor het Park Achterhoek ingekrompen. Een deel van het plangebied werd gereserveerd voor de uitbreiding van de webwinkel-activiteiten van Obelink. Daarvoor stelden burgemeester en wethouders op dinsdag 19 mei het bestemmingsplan definitief vast. Op het andere deel tussen Tuberweg en de nieuwe weg richting Groenloseweg zal stadstuinbouw komen met daarnaast functies, die een relatie hebben met zorg. Na deze veranderde opzet is kritisch gekeken of er een reële kans is om het Park Achterhoek van de grond te krijgen. Het antwoord daarop was ja.

“De goede persoon”
“Nadat duidelijk was dat een sterkere regierol nodig was zijn we in overleg met de Arrisveld b.v., de eigenaar van de grond, op zoek gegaan naar een geschikt persoon”, zegt wethouder Elvira Schepers. “Dat is Rik Gommers geworden.” Gommers is twaalf jaar wethouder geweest voor Winterswijks Belang en nam in juni 2018 afscheid. “Wij hebben vertrouwen in hem”, zegt Schepers, “Hij heeft kennis van het Park Achterhoek en heeft ervaring met het acquireren van bedrijven.” Gommers krijgt tot oktober de tijd om te onderzoeken wat er mogelijk is. “Het wordt wel tijd dat er wat komt’, zegt de wethouder, “Rik Gommers is de goede persoon om alles in samenhang te bekijken.”

Geen extra vergoeding
Gommers was als wethouder al betrokken bij het project, zodat hij de inmiddels al jarenlange voorgeschiedenis goed kent. “Het is nog steeds een interessant project met kansen. Ik doe ook graag iets terug voor de gemeente Winterswijk. Dit is beter dan thuis zitten.” Gommers heeft de afgelopen jaren nog geen ander werk gevonden. Hij ontvangt nog steeds wachtgeld van de gemeente. Daarom zal hij geen vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden, want die heeft hij al. “Ik ben redelijk op de hoogte”, zegt hij, “maar ik ga me zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de recente ontwikkelingen.”

Goed voor Winterswijk
Gommers zal zijn taak als regisseur uitvoeren in nauw overleg met de gemeente en de Arrisveld b.v., maar hij zal zeker ook met de omwonenden spreken over de plannen. Die zijn nog steeds sceptisch over de plannen. Het is de bedoeling dat hij in het najaar met een concrete invulling komt. “Daarbij kijk ik ook naar een breder gebied”, zegt Gommers, “Ook naar het Streekziekenhuis en naar het Beatrixpark.” Door de coronacrisis is de tijd misschien minder gunstig, maar Gommers denkt toch bedrijven en instellingen te kunnen interesseren voor het Park Achterhoek. Ook zal hij met partijen, die al eerder interesse hadden getoond opnieuw in gesprek gaan. “Ik heb er veel zin in”, zegt Gommers, “Dit is goed voor Winterswijk.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden