‘Gevoelsmatig klopt het niet’
Joke Barends: ‘Tot hier moet het allemaal eruit, dat kan toch niet waar zijn. Het is onvoorstelbaar.’ Foto: Han van de Laar
Joke Barends: ‘Tot hier moet het allemaal eruit, dat kan toch niet waar zijn. Het is onvoorstelbaar.’ Foto: Han van de Laar

‘Gevoelsmatig klopt het niet’

Bewoners vrezen kaalslag

WINTERSWIJK - Voor de bewoners van Bargerbosch en de Hoge Wieber hield de gemeente Winterswijk in september een bijeenkomst in basisschool de Bargerpaske. Kern van het verhaal was dat een deel van de bewoners aan de voorzijde van hun koopwoning, en bij sommige huiseigenaren ook de achterzijde, de beschikking hebben over een stuk grond dat kadastraal gezien gemeentelijk eigendom is. De gemeente wil nu dat de bewoners dat stuk gaan huren, kopen of anders ‘schoon’ opleveren en weer teruggeven aan de gemeente.

Door Han van de Laar

Voor de editie van Achterhoek Nieuws van 12 mei heeft Joke Barends (Bargerkempke) hierover een ingezonden brief gestuurd en deze ook aan de fractievoorzitters toegezonden. Strekking van haar schrijven was dat de huidige situatie zich al vanaf de bouw van de woningen, zo’n 45 jaar geleden, heeft voorgedaan. Er is nooit door de gemeente of anderen op gewezen dat het om gemeentegrond gaat. Alle betreffende bewoners hebben, volkomen te goeder trouw al die jaren de grond als eigen tuin gebruikt en onderhouden, ervan uitgaande dat het perceel bij de woning hoorde. Nu kreeg Joke een aanbod van de gemeente om 23m² te kopen tegen 75 euro per m² (kosten koper), of een kaalslag te plegen in de helft van haar voortuin. Daar schrok ze erg van.

Verjaring
Joke heeft vervolgens een beroep gedaan op verjaring. Die situatie doet zich voor bij een gebruik van tien jaar als men kan aantonen dat men niets wist van het eigendomsrecht van de gemeente en van twintig jaar als men het wel wist. Joke woont sinds 1982 op de Bargerkempke en heeft nooit vernomen dat de grond niet van haar is. Ze heeft zelfs foto’s opgestuurd met de situatie, zoals die al in 1986 was. Toen al vormde de tuin één eenheid. De gemeente heeft in een brief laten weten dat het beroep op verjaring is afgewezen. ‘Op de foto is geen erfafscheiding …. zichtbaar. Het geheel heeft een open karakter. Dat is onvoldoende om van bezit te kunnen spreken.’
Joke vertelt dat er al een fractievoorzitter bij haar is langs geweest. "Misschien dat dat helpt! Geld om te kopen of te procederen heb ik niet", zegt Joke. "Dus ik hoop dat er wel een goede oplossing komt. Ik woon hier al 38 jaar en de gemeente heeft hier nooit eerder iets over gezegd. Dit is toch onvoorstelbaar!”

Gemeentegrond
Ook op de Hoge Wieber is destijds de uitnodiging voor een bijeenkomst op de deurmat gevallen en hoorden bewoners eveneens tot hun grote schrik voor het eerst dat hun voortuinen deels gemeentegrond zijn. Buurvrouwen Annet Garritsen en Thea Oonk (Savornin Lohmanstraat) hebben bijvoorbeeld samen met nog een aan andere buur de tuinen op elkaar afgestemd. Er groeien, naar nu blijkt voor een deel op gemeentegrond, prachtige in model gebrachte beukenbomen. Thea: ”Sinds we hier wonen vanaf 1989 hebben we zelf het onderhoud gedaan, niet wetende dat dit stuk grond van de gemeente is. We zijn de tweede eigenaars, maar hebben er nooit iets over gehoord. Alle tuinen samen maken deel uit van het groene karakter van onze straat. Dan vraag je toch niet om dat schoon op te leveren? Ook een gedeelte van de oprit maakt onderdeel uit van de gemeentelijke grond. Die zouden we nu moeten kopen?” Annet: ”Wij wonen hier 24 jaar en ik doe altijd het onderhoud van mijn tuin, soms met behulp van een tuinman. Nooit is er iemand van of namens de gemeente geweest, ook niet om de percelen te onderhouden. Als wij dit nu moeten aankopen, zijn we met alle bijkomende kosten wel een paar duizend euro kwijt. Wij willen de wethouder gaan vragen of ze zelf komt kijken, want gevoelsmatig klopt het echt niet!”

Reactie gemeente op de ingezonden brief van 12 mei in Achterhoek Nieuws: In het gemeentenieuws publiceren wij een artikel over het project Grondgebruik dat in Winterswijk plaatsvindt in de wijken Bargerbosch en Hoge Wieber. In het kort komt het neer op het volgende. Met het project Grondgebruik willen we als gemeente het gebruik van gemeentegrond door particulieren graag samen met de betreffende bewoners op een goede, gelijke manier regelen en afspraken daarover maken. Dit vinden we belangrijk, omdat het zorgt voor rechtsgelijkheid tussen inwoners. Door afspraken te maken over het gebruik van gemeentegrond wordt duidelijk wat nu van wie is. Inwoners hebben diverse mogelijkheden om het grondgebruik te regelen. Men kan de gemeentegrond kopen, een beroep doen op verjaring of de grond weer beschikbaar stellen aan de gemeente. De gemeente beoordeelt per situatie of de gemeentegrond verkocht kan worden. In goed overleg worden afspraken gemaakt over de stroken gemeentegrond. Waar nodig maken we een afspraak om de situatie bij de woning te bekijken. Het doel is dat inwoner en gemeente beide tevreden zijn over de gemaakte afspraken en dat er duidelijkheid is over het gemeentelijk grondgebruik.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden