Pieter van der Laan. Foto: Eigen foto
Pieter van der Laan. Foto: Eigen foto

Pieter van der Laan stapt uit de cliëntenraad Santiz

Niet uit onvrede maar om persoonlijke redenen

WINTERSWIJK- Het voornemen van Santiz om de bestuurlijke fusie van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk door te zetten naar een juridische fusie, heeft heel wat teweeggebracht. Het zou de weg openen naar een ontmanteling van het SKB ten gunste van het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem. Er vonden bestuurswisselingen plaats in de Raad van Bestuur, en aan de Raad van Toezicht is door verschillende externe partijen en door het personeel van het SKB het vertrouwen opgezegd. Ook de cliëntenraad krijgt veel kritiek te verduren. Er heeft zich een ‘alternatieve cliëntenraad’ gemeld bij Santiz, omdat door een fusie de cliëntenbelangen uit de regio van het ziekenhuis in Winterswijk ondergesneeuwd zouden dreigen te worden. Toch is dat niet de hoofdreden, dat Pieter van der Laan uit de cliëntenraad stapt. Zijn laatste vergadering met de raad was op dinsdag 19 mei.

Door Clemens Bielen

Van der Laan was de enige vertegenwoordiger van Santiz die aanwezig was op de bijeenkomst in ‘De Storm’ in Winterswijk, georganiseerd door Stichting Behoud SKB. Hij vond dat hij daar als ‘Winterswijker’ niet weg kon blijven en dat geeft ook de reden van zijn vertrek uit de cliëntenraad aan. Van der Laan: “Ik zit er een beetje raar tussen, ik ken een heleboel mensen, die er nauw bij betrokken zijn. Veel mensen ook uit mijn persoonlijke omgeving. We zijn geleidelijk meegesleurd in wederzijds wantrouwen; je moet hier haast een politieke keuze maken. Ik kom klem te zitten tussen allerlei belangen en dat wil ik niet.”

‘Samengevoegde cliëntenraad niet onwettig’
Van der Laan: “Ik ben destijds begonnen als lid van de cliëntenraad van het SKB. Na de bestuurlijke fusie leek het de beide cliëntenraden een logische stap om één raad te vormen, aanvankelijk met een fifty-fifty bezetting van SZ en SKB. Dat is niet onwettig. Er zijn verschillende mogelijkheden in een dergelijk geval: Een cliëntenraad voor elk ziekenhuis afzonderlijk, dezelfde optie met een overkoepelend orgaan of één raad. Voor dat laatste hebben wij gekozen om een vergadercultuur te voorkómen en efficiënter te kunnen vergaderen en functioneren. De scheefgroei in de getalsverhouding tussen vertegenwoordigers van de twee ziekenhuizen is, niet met opzet, maar door omstandigheden ontstaan, doordat een lid zich moest terugtrekken. De besluitvorming vond altijd plaats in de vorm van een consensus, niet door stemming.”
Nu de achterban, de cliënten zelf, in twee kampen lijkt te worden verdeeld door de fusie, is er de roep ontstaan om weer terug te gaan naar twee cliëntenraden. Van der Laan: “Het lijkt dat sommige besluiten een kleurtje krijgen maar dat is niet zo. Je staat voor het belang van de cliënt. De cliëntenraad wordt meegenomen in de waan van allerlei strubbelingen en wij worden daarin meegezogen.” Volgens van der Laan moet de invloed van de cliëntenraad niet worden overschat. De Raad heeft een adviserende functie en voor de onderwerpen waarover geadviseerd mag worden bestaat een lijst. De Cliëntenraad wordt wel gekend in het beleid, maar heeft slechts een adviserende functie en soms – afhankelijk van het onderwerp – een verzwaard adviserende functie.

Besluit over fusie behoort niet tot verzwaard adviesrecht
De cliëntenraad moet over alle specifieke informatie over een voorgenomen besluit kunnen beschikken. Van der Laan geeft wel voorzichtig aan dat de controverse niet zo ver had hoeven komen als er door de Raad van Bestuur meer open kaart was gespeeld. Desgevraagd, geeft hij aan dat ook dat toch wel een rol heeft gespeeld in zijn besluit. De belangen waar hij oorspronkelijk voor moest opkomen variëren van het aantal parkeerplaatsen, bewegwijzering, tot de hygiëne in de operatiekamer. De patstelling in de verdere uitbreiding van de bestuurlijke fusie naar een juridische heeft geleid tot tegengestelde belangen, die er aanvankelijk niet waren. Opmerkelijk is dat besluiten over een fusie vallen onder het gewoon adviesrecht en niet onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad. Daar is dus geen instemming door de cliëntenraad voor nodig.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden