Nicole Wolters (rechts) neemt Jetstream over van Jan en Jetske Dierdorp. Foto: Bart Kraan
Nicole Wolters (rechts) neemt Jetstream over van Jan en Jetske Dierdorp. Foto: Bart Kraan

Nicole Wolters neemt Jetstream over van Jan en Jetske Dierdorp

Ex-eigenaren gaan door met remedial teaching basisschool

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – Nicole Wolters is de nieuwe eigenaar van Jetstream, het huiswerkbegeleidingsinstituut dat nu nog is gevestigd aan de Kreilstraat maar binnenkort verhuist naar het nabijgelegen NS-station. Ze neemt het stokje over van Jan en Jetske Dierdorp.

Daarmee komt voor Jan en Jetske Dierdorp een einde aan een periode van twintig jaar die ze in hun eerste locatie aan het Steenhouwerspad met zeven leerlingen begonnen en die ze in het voormalige politiebureau en onderkomen van de Sociale Dienst aan de Kreilstraat met ongeveer vijftig leerlingen afsluiten. Het echtpaar Dierdorp blijft wel de remedial teaching voor de basisschoolleerlingen doen. Daarvoor gaan beiden terug naar het voormalige onderkomen aan het Steenhouwerspad, waar nu nog de fysiotherapiepraktijk van Anne Schoot is gevestigd. Zij verhuist naar het NS-station waar ook Nicole Wolters in samenwerking met andere mensen vanaf 1 september aan de slag gaat met de huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding van middelbare scholieren.

Jan en Jetske Dierdorp besloten om twee redenen een punt achter Jetstream te zetten: hun leeftijd en op 1 augustus loopt het huurcontract van het gebouw aan de Kreilstraat af. ''Jan is zeventig en ik word in augustus 65'', vertelt Jetske Dierdorp die met haar opvolgster in contact kwam naar aanleiding van een mailtje aan de ouders van de leerlingen. ''We hadden nog een student nodig als begeleider. Toen hebben we de ouders van onze leerlingen gevraagd of ze nog iemand wisten. Een van de moeders zat op naailes bij Nicole en appte mij of het begeleiderschap iets was voor Nynke, de dochter van Nicole die een tussenjaar had. Nynke heeft contact met mij opgenomen en is voor ons komen werken. Ze hoorde dat wij een opvolger zochten en vertelde ons de week daarop dat Nicole het wel van ons wilde overnemen. Een aantal gesprekken tussen Nicole Wolters en Jan en Jetske Dierdorp volgde.
''Want we wilden wel kijken of onze filosofie op onderwijs aansloot bij die van Nicole'', vertelt Jetske Dierdorp. ''Onze insteek was om Jetstream over te doen aan iemand met een positieve kijk op kinderen. Die zijn hier een bepaalde werkwijze en aanpak gewend. Het zou voor hen lastig zijn als iemand met een totaal andere filosofie het van ons zou overnemen.'' Die gesprekken verliepen tot tevredenheid van alle drie, waarna werd afgesproken dat Nicole Wolters Jetstream zou overnemen, met 1 september als begindatum van de lessen. Omdat het gebouw aan de Kreilstraat dan niet meer beschikbaar zou zijn, moest de nieuwe eigenaresse op zoek naar een alternatief. Die vond ze in een ruimte in het NS-station die momenteel wordt gerenoveerd. Wolters is blij met de nieuwe plek. ''Het is een mooi gebouw dat dicht bij een grote school (Gerrit Komrij College, BK) staat. En het is gemakkelijk bereikbaar voor leerlingen uit omliggende plaatsen'', vertelt de nieuwe eigenaresse. ''En het is een oud gebouw met grote ramen en mooi licht, het geeft rust'', zo voegt Jetske Dierdorp toe.

Bij Jetstream kunnen vanaf 1 september leerlingen uit het kader, mavo, havo, vwo en mbo terecht. Laatstgenoemde doelgroep is nieuw bij het Winterswijkse huiswerkbegeleidingsinstituut. ''Op het MBO wordt nog meer zelfstandigheid gevraagd en hebben de leerlingen rust en structuur nodig'', verklaart Wolters. Jetske Dierdorp: ''Als leerlingen van het VMBO komen en naar het MBO gaan, zijn ze zestien en nog niet volwassen. Dan kunnen ze nog niet goed plannen, hun ontwikkeling is dan nog niet zo ver. Dat kunnen ze hier leren.''Bovendien biedt Jetstream straks een aantal nieuwe cursussen aan. Zo gaat Bernadette Putto, ambulant medewerkster van de Stichting Speciaal Onderwijs Overijssel en Gelderland en medewerkster van het zorgsteunpunt van scholengemeenschap Marianum, in september en december aan de slag met eindexamenkandidaten.

''Bernadette gaat samen met de leerlingen kijken waar voor hen de uitdagingen liggen'', vertelt Wolters. ''Het gaat daarbij niet om de vakinhoudelijke kennis maar om andere facetten die bij het leren komen kijken zoals mindset, leerstijlen, hoe om te gaan met toetsweken en vragen in het examen. Bovendien wil Wolters volgend jaar beginnen met een overstapcursus wiskunde voor mavo-eindexamenkandidaten die naar de havo willen. ''Onderzoeken hebben uitgewezen dat bepaalde onderdelen van het wiskundeprogramma van de mavo niet aansluiten op dat van de havo, zoals rekenen met machten. Dat wordt op de mavo niet behandeld. Maar dat is nog maar een idee, dat nog niet concreet is uitgewerkt.''De nieuwe eigenaresse neemt de personeelsleden Annemiek Slotboom en Annet Garritsen over van Jan en Jetske Dierdorp. Zij blijven de algemene begeleiding voor hun rekening nemen. Wolters zelf gaat bijlessen wiskunde A en economie geven, terwijl haar partner Jeroen Kraan bijlessen scheikunde verzorgt. ''En we zoeken nog iemand voor biologie, wiskunde B en natuurkunde.'' Jetstream is vanaf 1 september open op maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur. ''Als er veel animo is, gaan we in shifts werken of gaan we 's avonds open. De openingstijden kunnen we aanpassen'', aldus Wolters die wel blijft werken op het Marianum als docente wiskunde en economie. ''Dat vind ik van toegevoegde waarde, want zo houd ik feeling met het werkveld.''

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden