Nader advies over verondiepen van de kleiput

Nader advies over verondiepen van de kleiput

Diepe plassen hebben ook natuur-waarden

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De Actiegroep Behoud Kleiput gaf het al eerder aan: diepere plassen hebben meer natuurwaarden dan gedacht. Voor de actiegroep was dat een van de redenen om tegen het verondiepen van de voormalige kleiput aan de Driemarkweg te pleiten. Deskundigen bevestigden deze visie en wezen er tevens op dat het gebruik van de licht verontreinigde grond zeer nadelig kan zijn voor de waterkwaliteit. "Dat is reden om er nog eens nader naar te laten kijken", zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek.

Gesprek leidt tot vraag om nader advies
Een van de deskundigen is professor Jan Roelofs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Zijn opmerkingen waren aanleiding voor ons om contact te zoeken en een gesprek te hebben", zegt de wethouder. "Dat gesprek leidt er toe dat we er nog eens naar laten kijken.
De punten die Roelofs noemt waren wel bekend. Er is ook aandacht aan besteed in het inrichtingsplan en daar handelen wij naar." Het nadere advies over de verondieping wordt een betaalde opdracht. "Inzichten veranderen", zegt de wethouder, "en daarom is het goed om het plan nog eens tegen het licht te houden."

Nog niet de bedoeling om verondieping te stoppen
"Het is nog niet de bedoeling om met de verondieping te stoppen", zegt Klein Gunnewiek. "Dat is ook niet in het gesprek gezegd. Wij hebben niks te verbergen. Natuurwinst is het doel. We horen graag adviezen hoe dat beter kan. Dat de glooiende oevers zinvol zijn wordt ook niet bestreden."

Er is tijd voor zo'n advies, want de werkzaamheden liggen al een tijdje stil en zullen pas in het najaar hervat kunnen worden. De verondieping werd stil gelegd, nadat was geconstateerd dat er grond was gebruikt, die niet op PFAS was getest. Daarom moest er een historisch onderzoek uitgevoerd worden naar alle partijen grond die gebruikt zijn, voordat er weer toestemming van het waterschap kan komen om verder te gaan.

"Het rapport daarover is er inmiddels. Dinsdag praten we erover in de B en W-vergadering." Klein Gunnewiek wil nog niets zeggen over de conclusies. "We moeten eerst nog de reactie van het waterschap binnenkrijgen."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden