De overgang in de Greversweg. Foto: PR Gemeente
De overgang in de Greversweg. Foto: PR Gemeente (Foto: )

Geen tunnel of brug bij onbewaakte spoorwegovergang Greversweg

Afsluiten met pad over bedrijventerrein heeft de minste nadelen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Ruim een half jaar geleden stelden Burgemeester en Wethouders voor om de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg definitief af te sluiten. Tevens zou er een alternatieve route voor fietsers en wandelaars via het bedrijventerrein naar de bewaakte overgang in de Wooldseweg komen.

In de commissievergadering van oktober hierover bleek er bij omwonenden en ook bij de politiek geen groot enthousiasme voor dit voorstel. Toenmalig wethouder Wim Aalderink stelde daarom voor een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar alle mogelijke oplossingen en daarvan de voor- en nadelen op rij te zetten. Op basis van dat onderzoek stelt B en W opnieuw voor te kiezen voor afsluiting met een alternatieve route over het bedrijventerrein.

Alle mogelijke oplossingen gewogen
Het adviesbureau Movares heeft zeven mogelijkheden bekeken: het handhaven van de huidige overweg, het beveiligen van de overweg, afsluiten met daarnaast een tunnel of brug, de overweg dicht met omleiding over het bedrijventerrein, de overwicht dicht en een omleiding langs de waterberging en de groenstrook langs het spoor en tenslotte afsluiten en geen alternatief aanbieden. Voor alle zeven is gekeken naar de aspecten veiligheid, kosten, bereikbaarheid, gebruikerscomfort voor voetgangers en fietsers, beheer en onderhoudskosten, ruimtelijke inpassing en de risico's. Dit heeft geleid tot een beoordelingsmatrix waarin per mogelijkheid en per aspect is aangegeven of de score negatief, neutraal of positief is. Het adviesbureau heeft geen keuze gemaakt. B en W inmiddels wel. "Onze voorkeur is gebaseerd op de matrix", zegt wethouder Tineke Zomer. Zij denkt dat ook iemand die hele voorgeschiedenis niet kent op basis van de matrix zal kiezen voor afsluiten en een alternatieve route over het bedrijventerrein. "Je kijkt welke oplossing het meest positief en het minst negatief scoort." Alle andere oplossingen scoren slechter.

Besluit kan niet langer worden uitgesteld
De brug en de tunnel, waarvoor buurtbewoner Dirk Willink pleitte vallen af, omdat de kosten te hoog zijn. De brug scoort bovendien slecht, omdat die de landschappelijk waarde van de omgeving aantast en omdat die niet voor iedere passant goed is te gebruiken. Niets doen valt af, omdat dit slecht is voor het imago van de gemeente, ook omdat daardoor de subsidies voor het totale project van beveiliging deels vervallen en de financiering van de beveiliging van de andere onbewaakte overwegen in gevaar komt. Een beveiligde overgang stuit op bezwaren van met name de nabij gelegen zorgboerderij. Een vier keer per uur rinkelende overgang zal tot veel onrust leiden bij de mensen die daar zorg krijgen. De route direct langs het spoor is duurder en geeft minder comfort. Het is nu aan de gemeenteraad om in de raadsvergadering van maart een definitief besluit te nemen. Dat besluit kan niet langer meer worden uitgesteld, want de Provincie Gelderland heeft laten weten dat de bijdrage voor het beveiligen en afsluiten van de spoorwegovergangen komt te vervallen als er in mei nog geen besluit is genomen. Daarna zal de gemeente de totale kosten samen met ProRail samen moeten betalen. De Provincie betaalt niet mee aan de kosten van de alternatieve route over het bedrijventerrein. Die worden begroot op 40.000 euro. ProRail betaalt de helft. Geconcludeerd kan worden dat B en W nog steeds hetzelfde voorstel doet aan de raad. Het verschil met een half jaar geleden is dat de keuze beter is onderbouwd dankzij onderzoeksbureau Movares, waarvoor ruim 12.000 euro betaald moest worden.

Meer berichten