Het bestuur van het Humanistisch Verbond: vlnr. Annemieke Klein Hesselink, Bert de Maar, Wim Nijhof, Moniek Hendriks-Lensink, Jan ten Dolle en Lou Ritzen. Foto: PR
Het bestuur van het Humanistisch Verbond: vlnr. Annemieke Klein Hesselink, Bert de Maar, Wim Nijhof, Moniek Hendriks-Lensink, Jan ten Dolle en Lou Ritzen. Foto: PR

Jubileumviering Humanistisch Verbond in Doopsgezind Kerkje

Algemeen

WINTERSWIJK - Op 5 februari 2020 is het 70 jaar geleden dat het Humanistisch Verbond in Winterswijk werd opgericht door enkele plaatsgenoten, waaronder huisarts Ter Haar. Moniek Hendriks-Lensink, secretaris, over het ontstaan van het Verbond: "In het begin had men zestien leden, maar vanaf de jaren zeventig kwam de afdeling, die inmiddels uitgegroeid was tot Winterswijk e.o. omdat ook Groenlo en Lichtenvoorde zich aansloten, tot grote bloei met een ledenaantal in 1989 van 300, dat inmiddels teruggelopen is tot 150. We hebben veel oudere leden maar we hopen dat ook jongeren zich bij ons gaan aansluiten."

Door Lineke Voltman

Het 70-jarig jubileum wordt gevierd op zondag 16 februari in het Doopsgezind Kerkje. Moniek: "Naast dat het een prachtig gebouw is willen we hiermee ook duidelijk maken dat we niets tegen het kerkelijk geloof hebben. Iedereen, zowel leden als niet-leden, is welkom op deze bijeenkomst. De ontvangst is om 10.30 uur met koffie/thee. Om 11.05 uur volgt een lezing over 'Kunst en Levenskunst', met als ondertitel 'van kijken naar zien en inzien' door Hans Leijenaar, levens(kunst)coach. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Voor nadere informatie en aanmelden: hvwinterswijkeo@live.nl

Wat zijn jullie activiteiten?
"Iedere eerste dinsdag van de maand bezoeken we het filmhuis in Skopein en na afloop discussiëren we over de film onder het genot van een drankje. Elke derde zondag van de maand komen we bij elkaar in het gebouw van de Winterswijkse Uitdaging aan de Torenstraat voor een dialoogbijeenkomst, waarbij afwisselend door een lid een thema wordt ingebracht. Het zijn vaak actuele onderwerpen als het strafrecht of TBS. Belangrijk hierbij is dat we naar elkaar luisteren en niet onze mening aan een ander willen opdringen. We willen door de dialoog van elkaar leren. Daarnaast geven we ook nog cursussen."

Bestuur
"Na het overlijden van voorzitter Dolf Meijler twee jaar geleden telde het bestuur nog maar twee leden," aldus Moniek. "Er werd al een tijd gezocht naar nieuwe bestuursleden maar dat lukte steeds niet. Na een noodkreet aan alle leden is het bestuur nu weer compleet. Voorzitter is Bert de Maar, het secretariaat doe ik samen met Lou Ritzen, Annemieke Klein Hesselink is penningmeester en Wim Nijhof en Jan ten Dolle, algemeen bestuursleden."

Wat is de doelstelling van het Humanistisch Verbond?
Moniek: "Het Humanistisch Verbond heeft als doel de menswaardigheid in Nederland te bevorderen en dat kan onder andere door je geestelijk te ontwikkelen. Bij ons gaat het met name over het gedachtegoed waarbij discussies, lezingen en gespreksgroepen een belangrijk onderdeel zijn. Het uitgangspunt van het Verbond is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen handelen maar daarnaast ook medeverantwoordelijkheid heeft voor de omgeving en voor anderen.

Eigen invulling
"De humanist gelooft in de kracht van mensen en dat we samen heel veel kunnen en niet reiken naar iets wat buiten ons is. We moeten het met elkaar doen in deze wereld," aldus de secretaris. "Binnen het humanisme is er plaats voor atheïsten (die zeker weten dat er geen God bestaat) maar ook voor bv. agnosten (die hieraan twijfelen) en zelfs voor gelovigen die zich in de kerk niet thuis voelen of in een andere kracht geloven. Het Humanistisch Verbond komt op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar."

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk