De verbouw is nog volop bezig, maar de eerste activiteiten worden in april verwacht. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De verbouw is nog volop bezig, maar de eerste activiteiten worden in april verwacht. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Ontmoetingscentrum voor ouderen kan eindelijk starten

Zeven dagen per week geopend

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - De naam Gasthuus staat al een tijd op de gevel van het pand op de hoek van de Gasthuisstraat met de Misterade. De bouw van achttien woningen voor ouderen is in oktober gestart en is nog in volle gang. Vanaf maart kan ook de ontmoetingsruimte voor ouderen ingericht worden. Vanaf april kunnen de ouderen van Winterswijk er dan terecht voor een praatje en ontspanning. "Ik ben een gelukkig man", zegt Anton Reuvekamp, een van de acht bestuursleden van de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. Hij heeft vele jaren gepleit voor een gezamenlijke plek voor alle ouderen van Winterswijk.

Samen met leeftijdsgenoten actief blijven
Bij de totstandkoming van het ontmoetingscentrum hebben alle ouderenorganisaties van Winterswijk samengewerkt. Zij organiseren tot nu toe hun activiteiten op verschillende locaties, maar zullen dat voortaan in het Gasthuus doen. Daarnaast is het ontmoetingscentrum voor iedereen van 55 jaar en ouder dagelijks geopend. Iedere oudere kan binnenlopen voor een gesprek en een kop koffie. Samen met andere aanwezige ouderen kan er onder andere worden gekaart en gebiljart. Het centrum is niet alleen voor recreatief gebruik. "We hopen ook een plek te creëren voor ouderen, die nu eenzaam thuis zitten." Daarnaast is de verwachting dat doordat ouderen actief kunnen worden in het ouderencentrum ze minder snel extra zorg nodig zullen hebben. De ontmoeting en participatie hebben een preventieve functie.

Eenmalige bijdrage gemeente om centrum op te starten
Tot voor kort was het nog onduidelijk of het ontmoetingscentrum gestart kon worden. De beoogde plek was er al een aantal jaren, maar de financiering was nog niet rond van het plan om in het voormalige kantoor- en winkelpand seniorenwoningen te realiseren. Onderdeel van dit plan zou de ontmoetingsruimte zijn. De bouw kon starten dankzij een lening uit Ontwikkelings- en Herstructureringsfonds van de Provincie Gelderland. Voor de ontmoetingsruimte moest de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk nog zelf de financiering rond krijgen. Dat is nu nagenoeg gelukt. De gemeente draagt met eenmalig een bedrag 99.500 euro uit het budget dat de gemeente heeft gereserveerd voor innovatie en ontwikkeling binnen het sociaal domein. Het bedrag is bedoeld om de activiteiten op te starten. De totale kosten zijn 330.000, waaraan de Stichting Naoborhuizen, de eigenaar van het pand, meer dan de helft voor zijn rekening neemt. De bewoners van de woningen maken immers ook gebruik van de ontmoetingsruimte. Van de provincie en een lokaal fonds wordt de rest van het benodigde bedrag verwacht.

Officiële opening in mei of juni
Een ontmoetingscentrum voor ouderen kwam voor het eerst ter sprake tijdens een verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. "We zijn toen al begonnen en hebben daarna veel hobbels genomen", zegt Anton Reuvekamp. "Maar ik wil niet terugkijken, alleen maar vooruit kijken." Reuvekamp heeft vele keren in commissie- en raadsvergaderingen ingesproken, maar dat leidde niet tot veel steun van de gemeente. Dat er nu wel de financiële steun is, die het initiatief het laatste zetje kan geven, komt omdat het onderdeel van gesprek is geweest bij de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie van Winterswijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks. "We hebben toen gezegd dat we hier mee aan de slag moeten", zegt wethouder Elvira Schepers. "We hebben dat op positieve wijze gedaan, maar hebben er ook stevige gesprekken over gevoerd. Maar wij zijn enthousiast over de activiteiten die zullen worden georganiseerd. Het ontmoetingscentrum komt aan de wens van de ouderen tegemoet en is goed voor de participatie van ouderen." Voor de jaarlijkse exploitatiekosten is de Stichting Ontmoetingscentrum zelf verantwoordelijk, maar Reuvekamp en zijn medebestuursleden hebben alle vertrouwen dat dit zal lukken. "We zullen de gemeente geen subsidie hiervoor vragen." De eerste activiteiten kunnen in april worden georganiseerd. Officieel zal het ontmoetingscentrum in mei of juni open gaan.

Meer berichten