De Seniorenraad vergadert

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen 27 januari om 9.30 uur bijeen in het gemeentekantoor, begane grond kamer 0.28, Stationsstraat 25. De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Winterswijk. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.
In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA ( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.
De werkwijze die de Stichting Seniorenraad hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouders met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving.
In deze bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld: de bijeenkomst woonvormen voor ouderen van 8 januari, de mogelijk voorgenomen sluiting afdelingen SKB. Om 10.00 uur is er een bespreking met wethouder mevrouw C.J. Zomer-Bruntink en beleidsambtenaar de heer Ben Stockman betreffende verkeersonveilige situaties in de gemeente. Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Eveneens krijgt men als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Men kan ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.


www.seniorenraadwinterswijk.nl

Lees ook

Meer berichten