Einde maken aan illegaal gebruik gemeentelijk groen

Einde maken aan illegaal
gebruik gemeentelijk groen

Per wijk afspraken maken over de groenstroken

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het door de gemeente beheerde openbaar groen ligt verspreid door alle wijken in Winterswijk. Het grenst vaak aan particuliere tuinen. Daardoor is dat openbaar groen regelmatig onderdeel van die tuinen geworden. "We willen voor eens en altijd een einde aan deze situatie maken", zei verantwoordelijk wethouder Tineke Zomer aan het begin van de presentatie tijdens het Politiek Forum over de groenstroken. Het gaat om vele tienduizenden vierkante meters gemeentegrond die in gebruik zijn bij particulieren. "Wij gaan nu met ze in gesprek of dat groen overgenomen kan worden, dan wel teruggegeven wordt aan de gemeente."

Dat openbaar groen bewust of onbewust in gebruik raakt van bewoners is niet nieuw. Het is in de afgelopen twintig jaar al wel vaker onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Ook in het verleden werden gemeentelijke groenstroken al verkocht aan de aangrenzende bewoners. Van een totaalaanpak is echter nog nooit sprake geweest. De gemeente heeft de situatie van de groenstroken nu laten inventariseren. Daaruit blijkt dat er op 735 adressen groen van de gemeente door particulieren in gebruik is. Daarvan hebben 140 adressen een overeenkomst met de gemeente. Met de andere 595 wil de gemeente nu afspraken maken. Daarbij kan aan verkoop, verhuur of teruggave worden gedacht. Ook kan, als de gebruiker kan aantonen dat het groen al meer dan twintig jaar wordt gebruikt, het door verjaring zonder meer eigendom worden.

Aanpak per wijk
Het is niet altijd mogelijk dat de groenstrook wordt overgenomen. Als die onderdeel van de groene hoofdstructuur is of als het om een plek gaat waar vanwege de verkeersveiligheid het groen laag en open moet blijven kan het niet. Ook kunnen kabels en leidingen en toekomstige ontwikkelingen reden zijn voor de gemeente om de grond in bezit te houden. De gemeente pakt het project per wijk aan. Begonnen is in de wijken Bargerbosch en de Hoge Wieber. Daar is uit een inventarisatie gebleken dat in ongeveer 130 gevallen verkoop op verhuur mogelijk is. In ongeveer twintig gevallen zal de particulier afstand moeten nemen van het in gebruik genomen groen. Voor deze twee wijken is eerst een informatieavond georganiseerd. Daarna volgde een persoonlijke brief en kon er een afspraak met de gemeente gemaakt worden en een keuze gemaakt worden.
Tijdens de presentatie was er enige kritiek van buurtbewoners op de brief die zij hadden ontvangen. Daarin werden alleen maar de mogelijkheden verkoop en teruggeven genoemd. "Daar hadden alle mogelijkheden in moeten staan." Uit het antwoord bleek dat alle mogelijkheden zijn genoemd tijdens de informatieavond. In de brief wordt echter bewust voor de twee mogelijkheden verkoop of teruggeven gekozen. Huur is wat betreft de gemeente een uitzondering. "Wij willen liever formeel alles regelen met verkoop." Gehoopt wordt ook dat niet te vaak kan worden aangetoond dat de grond al langer dan twintig jaar in gebruik is. Om in aanmerking te komen voor deze verjaring, moet de gebruiker wel bewijzen dat de grond al meer dan twintig jaar in gebruik is. Dat kan met behulp van gedateerde foto's.

Meer berichten