Foto:

Druk op Raad van Bestuur Santiz-ziekenhuizen opgevoerd

Tweede Kamer wil dat acute verloskunde en kindergeneeskunde in Winterswijk blijven

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - De druk op de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen wordt verder opgevoerd. Nadat vanuit de Oost-Achterhoekse gemeenten steeds meer protest klonk tegen de plannen voor het Streekziekenhuis Beatrix (SKB), nam de Achterhoek Raad op maandag 9 december een motie aan waarin wordt opgeroepen twee volwaardige ziekenhuizen in stand te houden. Op dinsdag 10 december nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin minister Bruins wordt gevraagd er voor te zorgen dat de afdelingen acute verloskunde en kindergeneeskunde in het SKB blijven.

Ruime meerderheid voor motie in de Tweede Kamer
De motie in de Tweede Kamer is ingediend door Maarten Hijink en Hans van Gerven van de SP. Gewezen wordt op de afspraak die gemaakt is tijdens de besturenfusie van het SKB en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem dat er twee volwaardige ziekenhuizen zouden blijven. Een ander belangrijk argument om de verplaatsing van de twee afdelingen naar Doetinchem tegen te houden is dat het SKB als een "gevoelig" ziekenhuis geldt, juist vanwege die twee afdelingen. Vallen die weg dan is de kans groot dat niet meer gegarandeerd kan worden dat een vrouw die moet bevallen binnen drie kwartier in het dichtstbijzijnde ziekenhuis is, die nog wel een afdeling acute verloskunde heeft. Minister Bruins wees daar vorige week ook al op in de brief die hij aan de Tweede Kamer stuurde over het SKB. De minister sloot echter niet uit dat op de nieuwe locatie aan die norm zou kunnen worden voldaan. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

Discussieavond in Groenlo
De Achterhoek Raad, waarin vrijwel alle raadsfracties uit de Achterhoek zitting hebben, nam bijna unaniem een motie aan waarin aan de Achterhoek Board wordt gevraagd twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek te behouden. In de Achterhoek Board zijn gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs en de ziekenhuizen vertegenwoordigd. De Achterhoek Board zal zijn best doen om de motie zo goed mogelijk uit te voeren. Intussen is vanuit de Stichting Vrienden van het SKB het initiatief genomen voor een discussieavond over de toekomst van het ziekenhuis. Deze avond wordt gehouden op woensdag 18 december in de Mattelier in Groenlo en begint om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat op deze avond een vertegenwoorder van de Raad van bestuur en een spreker namens de zorgverzekeraars aanwezig zijn, maar of dat gaat lukken is op dit moment nog niet zeker. Daarnaast zal een deskundige op het gebied van ziekenhuiszorg in Nederland zijn visie geven.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden