Ondertekenaars Convenant Veilige Zorg & Informatieve Handreiking.  Op de foto van links naar rechts: Hans van Bemmel (Sint Jansdal), Bert Wierenga (Staffunctionaris Veiligheid, Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix), Edwin Maalderink (Gelre Ziekenhuizen), Jose Rooijers (districtschef Politie Noord Oost Gelderland) en Wim Jansen (Openbaar Ministerie). Foto: PVO Oost-Nederland
Ondertekenaars Convenant Veilige Zorg & Informatieve Handreiking. Op de foto van links naar rechts: Hans van Bemmel (Sint Jansdal), Bert Wierenga (Staffunctionaris Veiligheid, Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix), Edwin Maalderink (Gelre Ziekenhuizen), Jose Rooijers (districtschef Politie Noord Oost Gelderland) en Wim Jansen (Openbaar Ministerie). Foto: PVO Oost-Nederland (Foto: PVO Oost-Nederland)

Ziekenhuizen, politie en OM ondertekenen Convenant Veilige Zorg

WINTERSWIJK - Medewerkers en vertegenwoordigers van ziekenhuizen, politie en Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder het Convenant Veilige Zorg & Informatieve Handreiking. De doelstelling van dit convenant is om eenduidige handelswijzen tussen partijen af te stemmen. Het algemeen belang dat een ieder zich voor medische hulp tot een ziekenhuis kan wenden, zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn dat informatie over zijn aanwezigheid en zijn medische informatie bij anderen dan de hulpverlener bekend wordt, is met dit convenant gezekerd.

Politie kan in bepaalde gevallen voor haar opsporingstaak en wettelijke bevoegdheden informatie nodig hebben van patiënten en/of verdachten of personen die het ziekenhuis bezoeken. Vanuit het medisch beroepsgeheim en (afgeleid) verschoningsrecht is voor alle ziekenhuismedewerkers het algemeen belang gewaarborgd, maar kunnen situaties ontstaan waarbij dat belang in het geding kan komen. Een schending van de geldende norm kan leiden tot strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis en haar medewerkers.

In het kader van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) zijn in het convenant ook afspraken vastgelegd over de aanpak van vormen van agressie en/of andere voorkomende delicten en maatregelen. Vanuit goed werkgeverschap (zoals omschreven in de Arbowet) hebben werkgevers de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De partners in het convenant geven het bestrijden van agressie en geweldsincidenten tegen medewerkers de hoogste prioriteit en dragen gezamenlijk zorg voor de coördinatie van alle zaken die tot het bereiken van dat doel kunnen bijdragen.

De ondertekenende partijen zijn vier ziekenhuizen in de politieregio Oost-Nederland: Ziekenhuis Sint Jansdal (Harderwijk, Lelystad), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem), Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen), het Ministerie van Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen en Politie eenheid Oost-Nederland. Met het Convenant Veilige Zorg & Informatieve Handreiking streven zij na dat medisch specialisten, overige ziekenhuismedewerkers en politiefunctionarissen zoveel mogelijk duidelijkheid hebben over de eigen en onderlinge posities in voorkomende situaties.

Medewerkers van politie en OM zijn afkomstig uit verschillende divisies en districten. Partijen verklaren met de ondertekening van dit convenant dat de vastgelegde afspraken leidend zijn binnen de gehele politieregio Oost-Nederland.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden