Hazewindspeld, nieuwe onderscheiding voor verdienstelijke Winterswijkers

Hazewindspeld, onderscheiding als blijk van waardering

WINTERSWIJK - Naast Koninklijke onderscheidingen, waarvoor de gemeente mensen kan voordragen, bestaat ook de gemeentelijke erepenning die namens de gemeenteraad wordt uitgereikt aan personen die zich op "zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt". De praktijk heeft uitgewezen dat er behoefte bestaat aan een nieuwe plaatselijke onderscheiding, die gemakkelijker en sneller kan worden uitgereikt. De gemeenteraad zal daarom in december beslissen de Hazewindspeld in te voeren.

Door Bernhard Harfsterkamp

De Hazewindspeld is bedoeld als blijk van waardering voor mensen die zich bovengemiddeld hebben ingespannen voor Winterswijk. Dat kan met een bijzondere prestatie, waardoor Winterswijk positief in het nieuws is gekomen of door een bijdrage aan een 'algemeen maatschappelijk doel of de samenleving van Winterswijk'. Ook een heldendaad kan reden zijn de Hazewindspeld uit te reiken. De burgemeester krijgt hierdoor, na overleg met de fractievoorzitters in het presidium, de gelegenheid om sneller waardering over te brengen aan Winterswijker die zich positief hebben onderscheiden.

De Hazewindspeld wordt als een zinvolle toevoeging gezien, omdat een Koninklijke onderscheiding alleen kan worden toegekend, als iemand zich jarenlang heeft ingezet voor de samenleving. Maar soms is er de behoefte sneller waardering uit te drukken. Met de gemeentelijke erepenning is dat lastig gebleken. Het is vooral een interne onderscheiding gebleken, die aan afscheid nemende gemeenteraadsleden en wethouders werd uitgereikt. Slechts vier keer is de erepenning uitgereikt aan andere Winterswijkers. Natuurbeschermer Jan Nicolaï, Willem Elting, die zich inzette voor het behoud van molens, Dick Veenhuis, die op vele manieren betrokken was bij activiteiten in de Winterswijkse samenleving en Johanna Reiss, schrijfster van De Schuilplaats, kregen er één.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden