De Seniorenraad vergadert

De Seniorenraad vergadert

Huisvesting, armoede, sport en verkeer op de agenda

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandag 25 november om 09.30 uur bijeen in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur. De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Winterswijk. De stichting wil dat doel verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het gemeentebestuur over zijn beleidsvoornemens.
In het stichtingsbestuur hebben vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden zitting, evenals de STOA (Stichting Ouderen Actief ) en er is een aantal leden op persoonlijke titel.
De werkwijze die de Stichting Seniorenraad hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouders met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving aan de orde.

In deze bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: kleinschalige vorm van huisvesting, Armoedevrij Winterswijk, Winterswijk drempelvrij, lokaal sport- en beweegakkoord Winterswijk en Verkeersonveilige situaties in Winterswijk.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Bovendien krijgen bezoekers de gelegenheid om het woord te voeren. Maar zelf kan men ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Op de website van Stichting Seniorenraad staat meer informatie over wat de stichting doet en over deze bijeenkomst.


www.seniorenraad winterswijk.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden