Dit keer ook trekkers met leuzen bij het raadhuis. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Dit keer ook trekkers met leuzen bij het raadhuis. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Geen meerderheid voor motie over respecteren vergunningen landbouw

Boeren geen worst voor houden

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Op donderdag 7 november waren vertegenwoordigers van de landbouwers naar het oude raadhuis gekomen. Buiten stonden enkele tractoren "versierd" met leuzen als "Geen toekomst zonder boeren". Binnen zaten de boeren op de publieke tribune. Zij waren gekomen voor de tweede termijn van de behandeling van de begroting voor 2020. Het CDA had een motie ingediend waarin werd gevraagd bestaande vergunningen te respecteren en geen bedrijven gedwongen te sluiten. De partij sprak uit trots te zijn op de agrarische sector van Winterswijk. Voor de motie stemden alleen het CDA en Voor Winterswijk. De andere partijen wezen de motie af omdat die zou suggereren dat de gemeente invloed heeft op het landelijk en provinciaal beleid. Dat is niet zo. De boeren reageerden na afloop teleurgesteld.

Geen gedwongen sluitingen boerenbedrijven
"Boeren horen bij de Winterswijkse natuur en het landschap" was de titel van de motie. Aanleiding was de discussie die in Nederland is ontstaan over de aanpak van de uitstoot van stikstofverbindingen. Nadat de Raad van State het bestaande beleid afkeurde, moeten de rijksoverheid en de provincies nieuwe regels formuleren. Er moeten andere normen afgesproken worden, zodat boerenbedrijven kunnen uitbreiden en er weer gebouwd kan worden. Tegelijkertijd is duidelijk dat de uitstoot van de stikstofverbindingen verlaagd moet worden. Boeren zijn bang dat daarbij hun bestaande vergunningen niet gerespecteerd worden. Zeker als ze de al goedgekeurde uitbreiding nog niet helemaal gerealiseerd hebben. Daarnaast is er zorg dat bedrijven in de nabijheid van de vier Natura2000-gebieden in Winterswijk gedwongen worden te sluiten. In de motie werden burgemeester en wethouders opgeroepen een brief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de provincie Gelderland te sturen om deze angst en zorg over te brengen. Daarnaast werd B en W gevraagd "alles in het werk te stellen om een deel van de vrijkomende ruimte van stoppende boeren te benutten voor doorgaande boeren".

Symbolische steun
De andere raadsfracties gaven allen aan de zorg over de toekomst van de boeren te delen, maar de motie niet te kunnen steunen. Ze hadden ook zorg voor bedrijven en bouw, die eveneens getroffen worden door de problematiek. Belangrijkste argument tegen de motie was dat de gemeente er "niet over gaat". "We houden boeren een worst voor", zei Loes ten Dolle (D66), "wij beslissen hier niet over." De VVD was in eerste instantie mede indiener van de motie. Fractievoorzitter Gert-Jan te Gronde bood daarvoor zijn excuses aan. "We hebben de boeren voor de gek gehouden. Met deze motie geef je ze valse hoop. De motie is teveel voor de bühne. Wij laten de boeren echt niet stikken. Wij willen een toekomstbestendige landbouw met oog voor natuur en landschap en zien daarbij een duidelijke rol voor de stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk." In de motie had het CDA al op de goede samenwerking binnen WCL gewezen. Wethouder Inge Klein Gunnewiek had eveneens al aangegeven over de problematiek verder te willen praten binnen WCL. Vanuit de landbouw is al eerder voorgesteld om een gebiedsgericht project op te starten, waarbij uitstoot van ammoniak verminderd wordt en bedrijfsontwikkeling mogelijk blijft. Desondanks vroegen de aanwezige boeren zich af waarom de motie niet gesteund kon worden. Zij begrepen ook wel dat de gemeente Winterswijk niet over de vergunningen gaat en dat de motie vooral symbolische waarde had. Maar ook symbolische steun hadden ze gewaardeerd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden