Spoorwegovergang Greversweg gaat voorlopig nog niet dicht. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Spoorwegovergang Greversweg gaat voorlopig nog niet dicht. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Onbewaakte spoorwegovergang Greversweg voorlopig nog niet dicht

Voorstel van burgemeester en wethouders krijgt een onvoldoende

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Het voorstel van burgemeester en wethouders om de procedure op te starten om de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg aan de openbaarheid te onttrekken, zal niet behandeld worden in de eerstvolgende raadsvergadering. De fractievoorzitters zullen in het presidium, waarin de agenda voor die vergadering wordt vastgesteld, voorstellen het voorstel van de agenda te halen. Het merendeel van de raadsfracties vindt het besluit niet rijp voor behandeling. In de algemene commissievergadering van donderdag 17 oktober bleek dat afsluiten van de overgang en de alternatieve route voor voetgangers en fietsers en ander langzaam verkeer geen draagvlak heeft bij de omwonenden en de gemeenteraad.

Alternatieve route over bedrijventerrein slechte keuze
De commissieleden vonden dat de insprekende buurtbewoners Dirk Willink en Wouter Langendijk beter werk hadden verricht dan B en W. Zij kwamen met opmerkingen en suggesties, die volgens Peter Voogt (GroenLinks) in "het B en W-advies hadden moeten worden opgenomen". "Het enige voorstel dat volledig draagvlak heeft in de buurt is de gedeeltelijke afsluiting", zei Dirk Willink. Die is in februari gerealiseerd, waardoor auto's niet meer kunnen passeren. Willink vond de alternatieve route, omdat die gedeeltelijk over het bedrijventerrein loopt, een slechte keuze. Andere alternatieven had B en W niet serieus onderzocht. Wethouder Aalderink was nadat de gemeenteraad in februari had besloten niet zomaar akkoord te gaan met afsluiting vrij snel met een tunnel en een brug gekomen, maar die werden meteen als oplossing afgewezen. Volgens omwonenden te duur en niet passend in het landschap.

Tunnel van bescheiden omvang goede oplossing
Willink heeft wel serieus samen met Winterswijkse bedrijven gekeken naar een brug van bescheiden omvang en een tunnel, die vergelijkbaar is met die in het fietspad richting Badweg ligt. Willink erkende dat een brug alleen geschikt is voor voetgangers. Zijn voorkeur gaat daarom uit naar de tunnel. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de manier van aanleggen bijna vier of vijf ton. Wouter Langendijk, die eerder dit jaar insprak en de alternatieve route voorstelde, was niet tevreden over de uitvoering daarvan. Hij wees op het geringe aantal gebruikers van de overgang en dat als je op grotere schaal bekeek hoe groot de omweg is, als gebruik gemaakt wordt van een andere spoorwegovergang, het aantal extra te wandelen of fietsen kilometers erg meevalt. "Opheffen hoeft dan niet zeer nadelig te zijn. Wij vinden de huidige situatie prima, maar begrijpen dat die eindig is." Wat hem betreft wordt nog wel goed gekeken naar een betere alternatieve route. "Een route waar niemand gebruik van maakt is zonde van het geld."

Alternatieven beter onderzoeken
Alle fracties bleken het eens met de kritiek van de insprekers. Gert-Jan te Gronde (VVD) stelde als eerste voor het B en W-voorstel nog niet te behandelen. Bijna alle fracties waren het hier mee eens. Zelfs GroenLinks, dat tot nu altijd voor afsluiting was geweest, had geen bezwaar tegen uitstel. Alleen Jacqueline van der Vinne (CDA) wilde al wel de procedure starten om de spoorwegovergang aan de openbaarheid te ontrekken. "Intussen kan dan gekeken worden naar de alternatieven." Ook wethouder Aalderink stelde dit voor. De andere partijen voelden hier echter niet voor, aangezien uitvoering van de afsluiting of beveiliging toch pas in 2020 gepland is. Wethouder Wim Aalderink heeft nu als opdracht gekregen eerst de alternatieven te onderzoeken. Dat zijn beveiliging van de spoorwegovergang, het aanleggen van een tunnel of een betere alternatieve route, die niet alleen richting dorp hoeft te gaan, maar ook richting Woold kan gaan. Daarnaast willen de commissieleden dat hij goed in kaart brengt welke financiële bijdragen er van de rijksoverheid en ProRail kunnen komen, voordat de gemeente meteen besluit zelf de portemonnee te trekken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden