Oude Bocholtse Baan opnieuw spoorlijn? Foto: Bernhard Harfsterkamp
Oude Bocholtse Baan opnieuw spoorlijn? Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Zorgen over meerjarenbegroting gemeente herhaald

Jongeren willen spoorverbinding met Duitsland

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Begin november wordt de begroting 2020 behandeld door gemeenteraadsvergadering. Op woensdag 16 oktober konden bewoners reageren op de plannen van burgemeesters en wethouders. Daarvan werd gebruik door dezelfde organisaties, die ook al in juni hadden ingesproken over de in de meerjarenbegroting aangekondigde vermindering van budgetten. Nieuw waren alleen de Jonge Democraten, die voor een goede openbaar vervoerverbinding tussen Winterswijk en Bocholt pleitten.

Niet gerust over de toekomst
De inspraak van de gezamenlijke muziekverenigingen, Boogie Woogie en de Stichting Zwembaden had betrekking op het voornemen van B en W om de subsidie van de muziekschool en zwembad Jaspers vanaf 2022 te verlagen. Tijdens de behandeling van de kadernota werd hierover al uitvoerig gedebatteerd. Daarbij benadrukten de verantwoordelijke wethouders Aalderink en Schepers, dat er ruimschoots de tijd is om samen met de betrokken organisaties te bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden. Hoewel in de begroting de nadruk op 2020 ligt en er nauwelijks een doorkijk naar de jaren daarna is te vinden, wilden de betrokkenen toch hun zorgen laten blijken. Arjan Bentsink sprak namens de zeven muziekverenigingen en noemde goed muziekonderwijs van levensbelang. Dit wordt ook erkend in de gemeentelijke cultuurnota en in het coalitieprogramma, maar tegelijkertijd is er de aankondiging dat Boogie Woogie dat onderwijs vanaf 2022 met minder geld moet verzorgen. Ook bleek in juni en juli dat de gemeenten Aalten en Oost Gelre niet meer willen meebetalen aan de muziekschool. Bentsink is daardoor niet gerust over de toekomst.

Goed muziek- en cultuuronderwijs geen loze belofte
Bentsink vroeg zich af waar het bedrag van 250.000 euro vandaan komt, waaraan Boogie Woogie genoeg moet hebben. Hij vroeg de gemeenteraad het primaire belang, goed muziek- en cultuuronderwijs, niet uit het oog te verliezen. "Dat heeft een prijs." Als later blijkt dat het genoemde bedrag te laag is, zou daar niet al te star aan vast gehouden moeten worden. Daarnaast gaf hij aan, dat de muziekverenigingen graag over de toekomst van Boogie Woogie willen meepraten. "Goede muziek- en cultuureducatie moet geen loze belofte zijn." René Vielvoije, waarnemend directeur van Boogie Woogie, vroeg zich opnieuw hardop af of het bedrag voor 2022 en verder genoeg is om de huidige dienstverlening te handhaven. Hij herhaalde dat hij samen met de gemeente in gesprek wil gaan voor een realistisch bedrag. Ook Kees-Jan van Overbeeke van de Stichting Zwembaden uitte zijn twijfels of bezuinigingen vanaf 2022 mogelijk zijn. De aankondiging hiervan in juni had al tot veel onrust geleid, ook omdat die onverwacht kwam. "Het had jullie gesierd als jullie ons meteen hadden laten meedenken."

Sportverenigingen vrezen voor verlies leden
De extra bijdrage van 75.000 euro die van de sportverenigingen wordt gevraagd voor de instandhouding van de sportvoorzieningen gaat al wel in 2020 in. Bart Berenschot vroeg namens de gezamenlijke sportverenigingen aan dit voorstel te heroverwegen en in te trekken. Hij wees erop dat dit ook helemaal niet nodig is, omdat de gemeente er financieel goed voor staat. De sportverenigingen vrezen voor ledenverlies en afhaken van vrijwilligers. De extra bijdrage betekent een verhoging van de contributie van dertien euro per lid per jaar. Volgens Berenschot wordt de sport daardoor minder toegankelijk voor iedereen, terwijl de gemeente juist wil dat iedereen in Winterswijk kan meedoen. Maud Schut van de Jonge Democraten wees op een onderwerp, dat in de begroting geen aandacht had gekregen, de verbinding met Duitsland. "We zijn het meest grensoverschrijdende dorp en missen de inzet voor een bus- of treinverbinding." Een spoorverbinding met Bocholt heeft de voorkeur, maar het mag ook een busverbinding zijn. Voor de toekomst van jongeren in Winterswijk is zo'n verbinding essentieel. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders reageerden nog niet op de inspraak.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden