Wim Kos van Hart4Winterswijk geeft uitleg over de werking van de AED. Foto:  Alex Maas
Wim Kos van Hart4Winterswijk geeft uitleg over de werking van de AED. Foto: Alex Maas (Foto: )

Tweede AED in Corle in gebruik genomen

CORLE - Tijdens een korte bijeenkomst hebben bewoners van de Geelinkhoek in Corle hun eigen AED in gebruik genomen. Wilma Fransen, namens de werkgroep Verkeer en Veiligheid van de BSV benadrukte het belang van een AED en wat dit betekent voor een veilige woon omgeving. Wim Kos en Hans van de Meij van Hart4Winterswijk gaven uitleg over de werking van de AED en hoe de trainingen voor de reanimatie-cursus worden georganiseerd. Zij waren erg verrast dat maar liefst 9 personen uit de Geelinkhoek recent de trainingen hebben gevolgd en nu bevoegd zijn de AED te bedienen.

Een goed netwerk van getrainde bedieners is erg belangrijk. Hier is het Winterswijkse buitengebied goed in voorzien. Maar liefst 195 bewoners zijn inmiddels in het bezit van een certificaat, maar de aanmeldlijn staat nog steeds open. Met de plaatsing van deze AED staat de teller op 32 AED's in het hele buitengebied van Winterswijk.
Dat de Geelinkhoek in Corle een uitstekende plek is valt af te leiden uit het feit dat de WCL, Winterswijks Cultuur Landschap, een bijdrage heeft geleverd. Alleen AED's in de zogenaamde witte-vlek-zones komen hiervoor in aanmerking. Arie Schoemaker van de WCL was hier zichtbaar mee in zijn nopjes. Het verheugt hem dat WCL juist aan dit soort particuliere initiatieven een bijdrage kan geven. Dit mede namens de gemeente Winterswijk.
Om het financieel mogelijk te maken heeft naast de WCL ook het Corles Belang een kleine bijdrage geleverd. De grootste bijdrage is van de bewoners van de Geelinkhoek zelf. In een mum van tijd werd het benodigde bedrag bijeen gebracht en kon snel worden overgegaan tot aanschaf.
De bereikbaarheid van de AED is ook belangrijk. Hiervoor is een centraal punt in de Geelinkhoek gekozen. In dit geval op de achtergevel van de woning van mw. Scholten aan de Geelinkweg. Het groene bordje aan de schuur is goed zichtbaar en geeft daarmee de aanwezigheid van een AED in de nabijheid aan. Uit handen van Gea Tolkamp van Corles Belang mocht zij een bloemetje in ontvangst nemen.
Niets was mogelijk geworden als niet één van de bewoonsters uit de Geelinkhoek een initiatief had genomen. Yvon Obelink heeft veel tijd en energie in dit project gestoken en werd daarbij geassisteerd door haar partner Hein de Graaf. Ze is er in geslaagd het project binnen een half jaar af te ronden. Volgens Johan Damkot, voorzitter Corles Belang, een dijk van een prestatie en een voorbeeld van een uitstekend burgerinitiatief. Hiervoor mochten ze een attentie in ontvangst nemen.

Meer berichten