In december kan hier geschaatst worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
In december kan hier geschaatst worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Nieuwe ijs- en skeelerbaan kan worden aangelegd

Na overleg werden drie zienswijzen ingetrokken

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Eind vorig jaar werd bekend dat er een nieuwe locatie was gevonden voor de ijsbaan. Die moest vanwege de uitbreiding van HSF Logistics aan de Misterweg opgeheven worden. Op de hoek van de Bataafseweg en de Kottenseweg kon de Winterswijkse IJsvereniging de activiteiten voortzetten. Tevens zou er een skeelerbaan aan toegevoegd worden. Wethouder Wim Aalderink beloofde toen dat er in 2019 weer geschaatst kan worden. Het weer zou dan wel mee moeten werken, maar de baan zou wel aangelegd worden. Wethouder Elvira Schepers, inmiddels verantwoordelijk voor sport, denkt dat het nog steeds kan lukken. De gemeenteraad zal binnenkort beslissen over het bestemmingsplan, waarna de aanleg kan beginnen.

Aanleg begint na volgende raadsvergadering
Het bestemmingsplan heeft in de zomer ter inzage gelegen. Dat leidde tot drie zienswijzen, zoals bezwaarschriften tegenwoordig worden genoemd. Wethouder Schepers meldde dit onlangs aan de gemeenteraad. Ze hoopte nog steeds dat de ijs- en skeelerbaan binnenkort kan worden aangelegd. Die hoop is werkelijkheid geworden, want na overleg van de gemeente met de indieners van die zienswijzen is het bestemmingsplan op een aantal onderdelen aangepast. Daarna werden de zienswijzen ingetrokken. Inmiddels is de Winterswijkse IJsvereniging in samenspraak met de gemeente al bezig geweest met de voorbereiding van de aanleg. Daardoor is de verwachting dat de werkzaamheden snel na het besluit in de gemeenteraadsvergadering van 7 november gestart kunnen worden.

Natuur en schaatsen beter gecombineerd
Wethouder Schepers vertelde al eerder dat er onder andere discussie was over de inritten. Er ligt er al een naar de sportvelden van de FC Trias. De ijs- en skeelerbaan krijgt een eigen oprit naar de parkeerplaats met twaalf parkeerplaatsen. Een gezamenlijke inrit bleek niet mogelijk, omdat de houtwal van het nabijgelegen landgoed dan doorsneden moet worden. Ook de Gelderse Natuur- en Milieufederatie diende mede namens Natuurmonumenten een zienswijze in. De aanleg van een geasfalteerde 400 meterbaan werd beschouwd als "verstedelijking van het buitengebied" zonder dat natuur en landschap voldoende werden versterkt. In het bestemmingsplan werd weliswaar wel gesproken over de inrichting van natuur en landschap rondom de ijsbaan, maar die werd als te vrijblijvend ervaren. In het definitieve plan is dit veranderd. Er zijn afspraken gemaakt hoe het gebied het beste ingericht kan worden en nieuwe landschapselementen worden ook bestemd en zullen aan het Gelders Natuurnetwerk worden toegevoegd. Op deze manier kan er net als aan de Misterweg een mooie combinatie van natuur en schaatsen ontstaan. Het enige verschil: de baan is geasfalteerd, zodat er als de vorst er aan komt er water op gespoten kan worden, waarna er sneller geschaatst kan worden.

Meer berichten