Burgercheques voor Wilhelmina Kotten en sportclub Meddo

WINTERSWUK - In de eerste helft van 2019 zijn vijf aanvragen voor burgercheques ingediend. De werkgroep burgercheques heeft besloten er twee toe te kennen. Wilhelmina Kotten krijgt een burgercheque voor activiteiten voor ouderen. Sportclub Meddo krijgt een cheque voor meubilair in de ontspanningsruimte. In de eerste helft van 2019 zijn vijf aanvragen ingediend. De werkgroep burgercheques wees er drie af.

Door Bernhard Harfsterkamp

Activiteiten voor ouderen
Wilhelmina Kotten krijgt een burgercheque van 1500 euro. Hiermee worden activiteiten voor ouderen georganiseerd. Vier daarvan vinden in het gebouw in Kotten plaats. Twee andere worden elders in de buurtschap georganiseerd. Sportclub Meddo krijgt een cheque van 2250 euro voor de aanschaf van nieuw zitmeubilair in de ontspanningsruimte van de club. Deze ruimte is onlangs opgeknapt met de inzet van eigen middelen en veel vrijwilligers. De ontspanningsruimte wordt niet alleen gebruikt door de voetbalclub, maar ook voor activiteiten voor andere doelgroepen in Meddo.

Verbeteren leefbaarheid
Om een burgercheque te krijgen moet een initiatief gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de gemeenschap. De gemeenteraad heeft hiervoor elk jaar 7500 euro beschikbaar. De werkgroep wees de aanvraag van vereniging Wentersplus voor de ontwikkeling van een nieuwe website af, omdat die al was gerealiseerd. Het initiatief om een kerstdiner te organiseren voor minima en eenzame mensen werd afgewezen, omdat hiervoor al activiteiten bestaan zoals de jaarlijkse kerstbijeenkomst van het Leger des Heils en de Kerst-in georganiseerd door het Sociaal Team. Ook de aanvraag voor de organisatie van de cursus 'herstellen doe je zelf' werd afgewezen, omdat het niet voldoet aan de criteria van de werkgroep. De gemeenteraad beslist eind deze maand over het voorstel van de werkgroep. Dat is slechts een formaliteit.

Meer berichten