Vredesweek 2019

WINTERSWIJK - Het thema van de Vredesweek 2019 is 'Vrede verbindt over grenzen.' In Winterswijk besteden de zeven christelijke geloofsgemeenschappen op zaterdag 21 september in de viering vanaf 19.00 uur aandacht aan dit thema. De viering is in de RK-kerk H. Jacobus aan de Misterade 18 in Winterswijk.

Onder muzikale begeleiding van het christelijk gemend zangkoor en het Rooms Katholieke dameskoor met een totaal van ruim 50 leden wordt dit thema vanuit christelijke bron verder uitgewerkt. Iedereen is van harte welkom. Na afloop van deze viering is er achter in de kerk gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten.
 

Meer berichten