Het nieuwe bestuur. Foto: Lia van der Horst
Het nieuwe bestuur. Foto: Lia van der Horst (Foto: )

Bestuur Huurdersvereniging Winterswijk stelt zich voor

WINTERSWIJK - In mei is het nieuwe bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk geïnstalleerd. Tijdens de ledenvergadering op 30 september stellen de bestuursleden Joke te Lindert, Grietje Hanevelt, André Hoenderboom. Ata Nadir en Henk Mengers zich voor en vertellen ze over de plannen voor de toekomst.

 Door Verona Westera

De Huurdersvereniging Winterswijk is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van huurders. Het gaat in Winterswijk voornamelijk om huurders van de Woonplaats, maar er zijn ook enkele leden die elders een woning huren. De vereniging telt in Winterswijk bijna 1500 leden, maar het is relatief onbekend wat de vereniging voor de huurders kan betekenen. "Een van de dingen waar we ons mee bezig houden is het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken", legt de nieuwe voorzitter Joke te Lindert uit. "Buurtbewoners kunnen een beroep op ons doen voor een bijdrage als zij bijvoorbeeld een burendag willen houden. Maar we ondersteunen ook initiatieven als de Winkieweek, of Hart voor Winterswijk."

Ook kan de vereniging bemiddelen bij klachten. "Wij zijn een onpartijdige gesprekspartner bij geschillen. Door te bemiddelen kunnen veel problemen opgelost worden zonder dat er politie aan te pas hoeft te komen", aldus Grietje Hanevelt. Grietje heeft voor eerst een bestuursfunctie binnen de Huurdersvereniging. De andere bestuursleden hebben al langer ervaring binnen het bestuur van de vereniging. "Maar we volgen ook cursussen om bij te scholen", voegt Nadir toe.

De vereniging zit ook zeer regelmatig om de tafel met de Woonplaats en de gemeente om de belangen van huurders te behartigen. "Volgens de Woonwet is het sinds 2015 verplicht dat woningcoöperaties een huurdersvereniging in stand roepen en houden", weet André Hoenderboom. De Woonplaats heeft dan ook ruimte beschikbaar gesteld voor de verenging: Wamelinkhof 16. "We zijn wettelijk gezien dan ook een gelijkwaardige partij als we om de tafel zitten met gemeente of Woonplaats. De samenwerking wordt daardoor ook steeds beter", voegt Ata Nadir toe. De Huurdersvereniging wordt voor advies bijgestaan door experts van de Woonbond. "Ook bij het vastleggen van de jaarlijkse prestatieafspraken worden we ondersteund door de Woonbond", leg Hoenderboom uit. "Voor het komende jaar zijn thema's bij deze prestatieafspraken onder andere verduurzaming. Ook daar krijgen huurders mee te maken. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn, maar lukt dat wel en wat betekent dat voor de huurder?" Andere thema's zijn woningverkoop, maar ook jongerenhuisvesting, somt Hoenderboom op.

Het nieuwe bestuur wil in hun bestuursperiode meer naar buiten treden en nog meer contacten onderhouden met de huurders. "Ten eerst moet de website aangepakt worden, zodat mensen ons beter kunnen vinden", vindt Hanevelt. "We hebben zes bewonerscommissie in de wooncomplexen, waarmee we contacten onderhouden", vertelt Te Lindert. "We houden de ledenvergaderingen en verzorgen bijeenkomsten in de wijken."

Wie meer wil weten over de huurdersvereniging kan contact opnemen via info@huurdersverenigingwinterswijk.nl, 06-14534270, of een berichtje deponeren in de bus van het secretariaat aan de Wamelinkhof. Kosten om lid te worden zijn voor huurders van de Woonplaats 45 cent per maand. "Dat bedrag kan iedereen opbrengen", aldus Hanevelt. Overige huurders betalen 8,10 euro per jaar.

Meer berichten