De locatie aan de Rondweg waar een zonnepark komt. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De locatie aan de Rondweg waar een zonnepark komt. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

B en W stemt in met ontwikkeling zonneparken

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Burgemeester en wethouders hebben besloten om in principe mee te werken aan de ontwikkeling van twee zonneparken. Het gaat om het ruim zeven hectare grote park in het Arrisveld en om het ongeveer negen hectare grote park aan de Rondweg West. De initiatiefnemers kunnen nu werken aan de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Voldoende financiële participatie aantonen
"Het plan voor het zonnepark in het Arrisveld voldoet nog niet aan al onze voorwaarden", zegt wethouder Tineke Zomer. In het beleidskader zonneparken en zonnevelden, dat de gemeenteraad afgelopen december vaststelde, is aangegeven dat er sprake moet zijn van een goede landschappelijke inpassing. "Die is goed ingevuld", zegt de wethouder. "We zijn alleen nog niet akkoord met de losse haag om het park heen." Die zou het landschapsbeeld te veel verstoren. Ook moet initiatiefnemer Solarcentury nog aantonen dat er voldoende maatschappelijke meerwaarde is en dat er sprake is van het aanbieden van minimaal 25% financiële participatie. Dat kan gerealiseerd worden door omwonenden mee te laten doen aan het park.

Niet alleen parken, ook daken
Het initiatief voor het zonnepark aan de Rondweg is al in 2017 gestart door Lohan B.V.samen met Tolzon B.V. In 2018 werden gesprekken gevoerd met de omwonenden, die net als bij het Arrisveld hebben kunnen meepraten over de landschappelijke inpassing. De maatschappelijke meerwaarde bestaat hier uit een wandelpad, dat om het park heen komt. Het pad is een ontbrekende schakel in het routenetwerk in de directe omgeving. Intussen is de gemeente ook bezig om de aanleg van zonnepanelen op daken van bedrijven te stimuleren. "Voor het project zonnige daken hebben zich in zes weken tijd al twintig bedrijven aangemeld", zegt wethouder Tineke Zomer. Met het project wordt bekeken of de daken daadwerkelijk geschikt zijn voor zonnepanelen.

Geen zonnepark, als er bedrijventerrein komt
Of de beide zonneparken gerealiseerd kunnen worden hangt mede af van de zoektocht naar achttien hectare nieuwe bedrijventerreinen. Binnenkort gaat een bureau voor de gemeente uitzoeken welke locaties aangrenzend aan de bebouwde kom hiervoor in aanmerking komen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in januari kiest welke terreinen nieuw ontwikkeld zullen worden. De keuze kan dan op het Arrisveld of het gebied langs de Rondweg West vallen. "We zeggen niet dat dit gaat gebeuren, maar we willen wel naar iedereen transparant zijn en aangeven dat die mogelijkheid bestaat", zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek. Als de gemeenteraad uiteindelijk toch kiest voor een bedrijventerrein op beide locaties en niet voor de zonneparken, is er dan sprake van dat economie nog steeds belangrijker is dan duurzaamheid? "Nee", reageert wethouder Zomer, "want duurzaamheid is ook een belangrijk thema bij de inrichting van nieuwe bedrijventerreinen. En de gemeenteraad heeft al aangegeven dat er op de daken van nieuwe bedriven zonnepanelen moeten komen."

Meer berichten