Herstelwerk natuurgebied voor zeldzame vogels en vlinders

Algemeen

WINTERSWIJK - Van begin tot half oktober vindt het eerste herstelwerk plaats in het beschermde natuurgebied Willinks Weust in de Achterhoek. De kalkrijke bodem zorgt voor unieke natuur en is het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten, zoals de kleine ijsvogelvlinder en de keizersmantel. Om te voorkomen dat de bloemrijke graslanden dichtgroeien, worden er bomen en struiken verwijderd. Opdrachtgever provincie Gelderland werkt hier samen met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en gemeente Winterswijk.

Willinks Weust in de Achterhoek maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuur. Vanuit zorg voor de zeldzame de planten en dieren die hier leven, is behoud en versterking van het leefgebied nodig.

Werkzaamheden
Het herstelwerk concentreert zich rond de twee meest waardevolle bloemrijke graslanden, de Grote en Kleine Weust. Bomen en struiken worden verwijderd aan de randen van deze vochtige graslanden. Deze twee delen worden ook met elkaar verbonden door een strook open te maken. Daardoor kunnen vlinders en libellen straks van het ene naar andere grasland vliegen. Ook tussen de jeneverbessen worden struiken en jonge bomen verwijderd. Op twee plekken wordt bovendien de bovenste grondlaag weggehaald. Daarmee zijn de omstandigheden beter voor plantensoorten als klokjesgentiaan en blauwe zegge, die kenmerkend zijn voor deze zeldzame blauwgraslanden.
2020
In 2020 volgen nog een aantal werkzaamheden in Willinks Weust. Namelijk het afgraven van de voedselrijke bovengrond van voormalige landbouwpercelen, verwijderen van de in het verleden opgebrachte grond en verhogen van het grondwaterpeil. Het resultaat is een weerbaarder natuur, want leefgebieden van zeldzame planten- en diersoorten zijn met elkaar verbonden en de oppervlakte en de kwaliteit van de bloemrijke graslanden is straks toegenomen.

Publieksexcursie
Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer organiseren een excursie over de werkzaamheden. Tegelijk krijgt men dan een uniek kijkje in het gebied dat normaal niet is opengesteld voor publiek. De excursie is op zaterdag 14 september van 9.30 - 12.00 uur. Men moet zich uiterlijk 10 september aanmelden via willinksweust@gelderland.nl, s.v.p. met vermelding van uw naam, telefoonnummer en aantal personen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant