Fleur wint de Tangelder Gorus prijs

Fleur wint de Tangelder Gorus prijs. Foto: Eigen foto
Fleur wint de Tangelder Gorus prijs. Foto: Eigen foto

WINTERSWIJK - Henk Kip, vanuit de Stichting BTO (Bevordering Technisch Onderwijs) reikte vorige week de Tangelder Gorus prijs uitgereikt aan een geslaagde eindexamenkandidaat van de een van de vmbo-opleidingen van het Gerrit Komrij College die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt binnen de school. Voor 2019 is de prijs uitgereikt aan Fleur Bekke.

Criteria die hiervoor worden gebruikt zijn onder andere omgang met medeleerlingen en docenten, sociale betrokkenheid, motivatie en inzet. Vooral de betrokkenheid en inzet voor anderen zijn hierbij doorslaggevend.

Tangelder Gorus
Jan Gorus werd in 1829 in Zutphen geboren en kwam in 1834/1835 in Winterswijk wonen. Gorus vertrok naar Amerika en daarna naar Australië waar hij geld verdiende,. Hij had onder andere wijngaarden. Gorus bleef contact houden met zijn moeder die nog in de Misterstraat woonde. Hij deed na het overlijden van zijn moeder schenkingen aan de kerk in Winterswijk. Hij plaatste uit liefde voor zijn moeder haar familienaam voor de zijne, zo werd het Jan Tangelder Gorus. Gorus steunde de Winterswijkse ambachtsschool financieel. Uiteindelijk werden zijn bezittingen, eind jaren tachtig, verkocht en werd het geld onder ander belegd in obligatie. Met de rente die dat jaarlijks oplevert worden onder ander activiteiten ondersteund, die ten goede komen aan het technisch onderwijs in de regio Winterswijk.

Meer berichten