Voormalig wethouder Gommers en burgemeester Bengevoord kregen van Jan Goorhuis het rapport. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Voormalig wethouder Gommers en burgemeester Bengevoord kregen van Jan Goorhuis het rapport. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Archeologische verzameling Jan Goorhuis in kaart gebracht

19.000 vondsten in 40 jaar

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Al 40 jaar doet Jan Goorhuis samen met andere leden van de Archeologische werkgroep van de Vereniging het Museum onderzoek in de Winterswijkse bodem. Op 44 verschillende locaties zijn vele vondsten gedaan. Goorhuis verpakte de vondsten in dozen en plastic zakken. Op kaartjes en briefjes werden de gegevens van vindplaatsen en vondsten genoteerd. Op verzoek van de Vereniging het Museum en de gemeente Winterswijk is de "collectie Goorhuis" gearchiveerd. Het rapport "40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk" werd donderdag 20 juni overhandigd.

'Er moet toch iemand gaan kijken'
Jan Goorhuis is per toeval archeoloog geworden. Zijn vrouw Astrid, die geschiedenis had gestudeerd en eigenlijk archeologie had willen studeren, was 40 jaar geleden bestuurslid van Vereniging het Museum. Zij zag na een bestuursvergadering in het dorp de grote bouwput bij de Markt, op de plek waar nu flats van de Wheme staan. "Astrid vond het een goed idee dat iemand in die bouwput ging kijken, maar ze kon niemand vinden die het wilde doen. Kun jij niet gaan kijken vroeg ze aan mij." Goorhuis reageerde niet meteen enthousiast. "Maar toch moet er iemand gaan kijken", zei Astrid Goorhuis. Jan ging het doen en in de jaren daarna heeft hij op vele plekken archeologisch onderzoek gedaan. Niet alleen, want hij kreeg regelmatig hulp van andere leden van de Vereniging het Museum.

Collectie die nader onderzoek waard is
De vondsten van Goorhuis zijn gearchiveerd door RAAP, het advies- en onderzoeksbureau voor archeologie, dat al vaker opdrachten in Winterswijk heeft uitgevoerd. Zo maakten zij een archeologische verwachtingskaart, werkten mee aan de Cultuurhistorische atlas en deden al op verschillende plekken onderzoek. Jan Goorhuis was dan altijd in de buurt. Huub Scholte Lubberink van RAAP lichtte het rapport toe. De doel van het archiveren en catalogiseren van Goorhuis' vondsten is om de collectie toekomstbestendig te maken voor gebruikers. Er zit veel in de collectie wat een nader onderzoek verdient en Schulte Lubberhuis hoopt dat er studenten komen, die zich willen verdiepen in bijvoorbeeld de potscherven en resten aardewerk die op verschillende plekken zijn gevonden. "In Nederland is er weinig bekend over het aardewerk uit Winterswijk. Hoever heeft zicht dat verspreid in het land. Dat zou goed zijn om te weten," Zo bevat de collectie veel meer wat een ander licht op de geschiedenis van Winterswijk geeft. De Vereniging het Museum is dan ook van plan om met een tentoonstelling en een extra uitgave van het museumblad hier extra aandacht aan te besteden.

Archeologie serieus genomen
De activiteiten van Jan Goorhuis hebben er toe geleid dat de archeologie in Winterswijk al lange tijd serieus wordt genomen. Daarbij heeft geholpen dat gemeenten tegenwoordig verplicht zijn om archeologisch onderzoek te laten doen, als er graafwerkzaamheden worden verricht ten behoeve van bouwprojecten op plekken, waar belangrijke vondsten kunnen worden verwacht. Daardoor is het onderzoek niet meer alleen afhankelijk van 'amateurs', zoals Goorhuis. Omdat ook in de oude dorpskern van Winterswijk dit zo nu en dan nog steeds gebeurt, is in de loop der jaren steeds duidelijker geworden hoe Winterswijk er in de middeleeuwen heeft uitgezien. Het was niet alleen een agrarische nederzetting rondom een kerk, maar er waren al snel ambachtslieden en handelaren actief. "De geschiedenis wordt anders door archeologisch onderzoek. De archeoloog voegt elementen toe die we nog niet kenden." Omdat de oude kern klein is er ook veel verdwenen bij de bouwwerkzaamheden, zegt Goorhuis. "Bij iedere ingreep verdwijnt er informatie. Dat kun je niet meer terugdraaien. Archeologische informatie is eindig." Goorhuis heeft er in ieder geval aan bijgedragen een deel ervan vast te leggen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden