Weinig enthousiasme over extra koopzondagen in zomer

WINTERSWIJK – De ABH-City-vereniging, die een groot aantal van de winkels in het centrum vertegenwoordigt, liet al eerder weten tegen de extra koopzondagen in de maanden juli en augustus te zijn. De vereniging benadrukte dat iedere ondernemer zelf kan bepalen of die mee wil doen aan de proef met de zes extra koopzondagen, maar dat er dan geen extra promotie en activiteiten zullen zijn. Ook de meeste leden van de algemene raadscommissie waren niet enthousiast over het voorstel van burgemeester en wethouders. Alleen de VVD zag de extra openstelling als een kans, maar ook Tineke van der Linden benadrukte dat "de winkeliers prima in staat zijn om zelf uit te maken of ze open willen".

Door Bernhard Harfsterkamp

Bang voor een gatenkaas
Het voorstel voor de extra koopzondagen is een afspraak uit het coalitieakkoord van februari tussen Winterswijks Belang (WB), VVD, GroenLinks en PvdA. "Bij dat akkoord was het geven en nemen", zei Ruth van der Meulen (WB), maar eigenlijk is de partij nog steeds tegen. "Niet iedere winkelier kan het zich permitteren om mee te doen. Wij zijn nog steeds bang voor een gatenkaas. We doen echter mee, maar zullen het kritisch volgen en zijn benieuwd naar de evaluatie. Daarover is nog niets bekend. Doen we het na twee of drie jaar en welke criteria zijn er?" Of GroenLinks voor zal stemmen bleef onduidelijk. "Wij zijn ook van de coalitie", zei Peter Voogt, "maar ook van de inhoud." Hij stelde voor om het aantal koopzondagen zelfs nog uit te breiden in het voor- en naseizoen, omdat er dan ook veel toeristen in Winterswijk zijn. "Laten we dat volgend jaar uitproberen, niet nu." De proef zal voor hem geslaagd zijn als er voldoende winkels open zijn.

Niets verplichten
Loes ten Dolle (D66) en Tom van Beek (Voor Winterswijk) begrepen de haast niet. "Doe het een jaartje later in goed overleg met de ABH", zei Van Beek. "Laat ze dan zelf bepalen of ze het willen. Nu kunnen wij niet instemmen." Ubel Zuiderveld (PvdA) herhaalde dat zijn partij altijd twijfels over de koopzondagen heeft gehad. "Ondernemers hoeven niet mee te doen, maar wij willen ze wel de ruimte geven." De PvdA zal met het voorstel instemmen en suggereerde eveneens om de evaluatie later te houden. "Er moet wel voldoende reuring komen in het dorp." Tineke van der Plas (VVD) vond dat de overheid zich niet moet bemoeien met de winkelopenstelling. "Wel willen we drempels wegnemen. We verplichten niets. Dat is bij de huidige koopzondagen ook al niet zo." Het standpunt van het CDA was niet verrassend. Die partij was en blijft tegen extra koopzondagen. In de raadsvergadering van 27 juni wordt duidelijk of er een meerderheid in de raad is voor de verruiming. Loes Ten Dolle kondigde al aan met een motie te komen, waarin D66 zal voorstellen de koopzondagen helemaal aan de ABH-City-vereniging over te laten.

Meer berichten