Sportverenigingen verbaasd over gevraagde bijdrage van 75.000 euro

Verenigingen verbaasd over gevraagde bijdrage van 75.000 euro

Ook andere organisaties en verenigingen onaangenaam verrast door kadernota

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op woensdag 12 juni was er de gelegenheid om in te spreken over de kadernota 2019 van burgemeester en wethouders. Hierin zijn niet alleen de extra investeringen voor de komende jaren opgenomen, maar zijn er ook bezuinigingen aangekondigd op sport en cultuur. Het was niet onverwacht, dat een aantal 'getroffen' verenigingen en organisaties gebruik maakte van de gelegenheid om B en W en de gemeenteraad op andere gedachten te brengen.

Goede sportvoorzieningen
Van de sportverenigingen vraagt de gemeente een bijdrage van 75.000 euro per jaar voor het gebruik van de sportcomplexen en –zalen. De gemeente heeft de laatste vijftien jaar flink geïnvesteerd in velden en accommodaties, waardoor er sprake is van uitstekende sportvoorzieningen, waarvan goed gebruik gemaakt wordt. Daarom vindt B en W het gerechtvaardigd om nu een extra bijdrage van de verenigingen te vragen. Die zijn het daar niet mee eens. Vertegenwoordigers van alle sportverenigingen zaten in hun clubshirts op de publieke tribune om hun ongenoegen kenbaar te maken. Gerard te Kolste, die namens de sportverenigingen sprak, gaf aan dat er sprake was van 'enige verbijstering en mogelijk woede'. Het voornemen was ook niet aangekondigd. In april maakte de sportraad, die de verenigingen vertegenwoordigd, kennis met de nieuwe wethouder van sport Elvira Schepers. In het overleg werd niets gezegd over de extra bijdrage.

Spelregels voor einde wedstrijd aangepast
Te Kolste begon zijn inspraak met een felicitatie aan alle gemeenteraadsleden, omdat wethouder Inge Klein Gunnewiek bij de presentatie van de kadernota had gezegd dat de gemeente financieel gezond is en dat er een ruime algemene reserve is. De noodzaak voor een extra bijdrage vanuit de sport wordt dan ook niet gezien. Te Kolste wees er op dat de gemeente al eens eerder extra geld van de sportverenigingen had gevraagd, maar die uiteindelijk op aandringen van de raad toch weer verspreid over drie jaar is teruggedraaid. Het laatste jaar daarvan loopt nog. "Hoe komt dit over? We zijn samen aan een wedstrijd begonnen en voor het eindsignaal zijn de spelregels aangepast." De extra bijdrage leidt er volgens hem toe dat minder mensen aan sport zullen doen. Te Kolste wil wel samen met de gemeente kijken wat er mogelijk is, "maar niet op deze manier".

Coalitie komt met amendement om deel bezuinigingen terug te draaien
Bijna alle insprekers waren verrast over de voorstellen van B en W en waren er niet vroegtijdig van op de hoogte gesteld. Hans van Lith, voorzitter van de Vereniging het Museum, en Fons Catau, die voorzitter is van de stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het museum in de Meddosestraat en de Museumfabriek, maakten duidelijk dat met het stopzetten van de subsidie niet alleen het museum dicht gaat, maar ook de Museumfabriek met het historisch informatiepunt. Jet van den Bos van Buurtbemiddeling Winterswijk hoopte dat de aangekondigde halvering van het budget een vergissing was. Samen met negen vrijwilligers zorgt zij er voor dat problemen in de buurt niet escaleren. Daarvoor zou alleen waardering moeten zijn. Ook Ruud te Selle begreep niet waarom de stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL), die dit jaar 25 jaar bestaat, en al zoveel belangrijk werk voor het buitengebied heeft verricht, geld moet inleveren. Blijkbaar waren deze inspraakreacties overtuigend. Later werd bekend dat de coalitiepartijen met een amendement komen bij de behandeling van de kadernota om de bezuinigingen voor het museum, buurtbemiddeling en WCL terug te draaien.

Meer berichten