Bestuursleden Vielvoije en Krabbenborg van Boogie Woogie. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Bestuursleden Vielvoije en Krabbenborg van Boogie Woogie. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Wisselvallige weken voor Boogie Woogie

"Het glas is eerder half vol dan half leeg"

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Boogie Woogie, het instituut voor kunst en cultuur, dat door de meeste mensen nog steeds muziekschool wordt genoemd, was de laatste weken regelmatig in het nieuws. Bestuursleden traden af, omdat ze ontevreden waren over de uitblijvende reactie van de gemeenten op een al in september vorig jaar opgesteld businessplan. Vervolgens besloot de gemeente Winterswijk het jaarlijkse budget te verhogen tot 700.000 euro. Om een halve dag later bij de presentatie van de kadernota aan te kondigen dat er vanaf 2022 nog maar 250.000 euro ter beschikking is. Daarna kwam op dinsdag 11 juni het besluit van de gemeente Aalten om Boogie Woogie per 1 augustus 2012 geen subsidie meer te geven. Een reactie op alle ontwikkelingen wilden de overgebleven bestuursleden niet geven, maar deze week was bestuurslid en waarnemend directeur René Vielvoije bereid om commentaar te geven.

Constructieve overleggen met gemeente Winterswijk
Woensdag 29 mei was een dag met twee gezichten voor Boogie Woogie. Eerst was er 's morgens het bericht dat de gemeente Winterswijk had besloten om de gevraagde extra subsidie voor de komende jaren ter beschikking te stellen. "Conform de bedragen uit het businessplan", zegt Vielvoije. Daarin heeft Boogie Woogie op verzoek van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk aangegeven hoe het instituut weer financieel gezond kan worden en toekomstbestendig. Er waren financiële problemen ontstaan na de bezuinigingen in 2014 en daarvoor. Boogie Woogie dacht met een lagere subsidie uit te kunnen komen, maar dat bleek al snel onmogelijk. Om een faillissement te voorkomen moest de gemeente Winterswijk al in 2017 bijspringen en alle drie gemeenten nog eens in 2018. Dat de gemeente Winterswijk de bedragen uit het businessplan niet ter discussie stelde wist Vielvoije. "Met wethouder Aalderink zijn de contacten en overleggen altijd constructief en goed geweest", zegt hij, "Dat vonden ook de bestuursleden die zijn vertrokken. Die waren teleurgesteld in de andere twee gemeenten."

Niet in beton gegoten
Rond de middag op 29 mei werd Boogie Woogie ook op de hoogte gebracht van de inhoud van de kadernota, waarin burgemeester en wethouders de raad voorstellen om vanaf 2022 nog slechts 350.000 euro per jaar ter beschikking te stellen voor het instituut. "Hoe kan dat nou? Dat was mijn eerste gedachte", zegt Vielvoije. "Wat zit hier achter en wat wil de gemeente nu. Dat is ons nog onduidelijk. Als die 250.000 euro echt het uitgangspunt is, kun je je afvragen of het nog zinvol is de komende jaren extra geld uit te geven." Deze reactie gaf Vielvoije ook op woensdag 12 juni tijdens de inspraakavond over de kadernota. Maar hij gaf de gemeenteraadsleden aan in goed overleg met de gemeente te willen bekijken hoe het ingevuld kan worden. "Als we daarvoor de kosten van bepaalde diensten uit de productencatalogus verder moeten verfijnen doen we dat." Vielvoije gaat er vanuit dat het bedrag niet in beton is gegoten, ook omdat nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van een verhuizing naar het cultuurkwartier. Onder de huidige omstandigheden kan Vielvoije zich niet voorstellen dat het met twee en halve ton euro kan. "Zo hoog zijn al de overheadkosten." Hij geeft toe dat zijn eerste reactie er een was van "en nu is het wel goed geweest". Dat gevoel werd snel verdrongen. Vielvoije wil verder voor iedereen die gebruik maakt van de activiteiten van Boogie Woogie en er werkt. "Het glas is eerder halfvol dan half leeg", zegt hij.

Afscheid van Aalten is vervelend
Het optimisme van Vielvoije blijft, ook na het bericht dat de gemeente Aalten gaat afhaken. Blij is hij er natuurlijk niet mee. "Het is niet prettig als je continu in gesprek bent over de hoogte van het bedrag en er niet uitkomt. Het is dan beter dat ieder zijn eigen weg gaat." Vielvoije vindt dat in het businessplan goed is onderbouwd waarom het niet met de 80.000 euro kan die Aalten wil uitgeven. Hij is het niet met wethouder Hans te Lindert eens dat niet aan de randvoorwaarden is voldaan, die de gemeente Aalten mee gaf. Zo staat er in het businessplan een productencatalogus, waarin per activiteit kan worden afgelezen wat die per persoon per gemeente kost. "Voor bijna 80.000 euro kunnen wij het muziekonderwijs in Aalten niet verzorgen. We hadden graag van de gemeente Aalten gehoord wat niet goed was aan ons plan." Handreikingen zijn er volgens Vielvoije ook nooit geweest, hoogstens suggesties. "Het afscheid van Aalten is vervelend en heeft personele consequenties voor ons. Maar je moet elkaar ook niet blijven bezighouden. Dat heeft geen goede invloed op je humeur." Over het besluit van de gemeente Oost Gelre is hij net als wethouder Aalderink hoopvol, hoewel bij de gemeente Aalten gedacht wordt dat deze gemeente ook zal stoppen. Burgemeester en wethouders van Oost Gelre besluiten hierover op dinsdag 18 juni. Onrust bij het personeel is er nog niet. "Ze zijn al heel lang gewend aan de onzekerheid, maar er is nog steeds vertrouwen dat het goed komt."

Meer berichten