Veertig jaar amateurarcheologie in Winterswijk

WINTERSWIJK - Veertig jaar is er door amateurarcheologen van Vereniging Het Museum in de grond gegraven en van alles naar boven gehaald. Dit heeft een indrukwekkende hoeveelheid materiaal opgeleverd, waarbij elke vondst wel iets bijzonders vertelde over de historie van Winterswijk. Om nader in kaart te brengen wat deze vondsten nu precies vertellen is adviesbureau RAAP gevraagd de vondsten van een nadere duiding te voorzien, te archiveren en te catalogiseren. Dit project werd de 'Collectie Jan Goorhuis' genoemd, omdat hij de belangrijkste archeoloog hiervoor was.

Dit heeft geresulteerd in het RAAP-rapport '40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk' en kon tot stand komen door samenwerking tussen de gemeente Winterswijk en Vereniging Het Museum. Maar zonder bijdragen van het Prins Bernhard Fonds, het Roelvinkfonds en een particuliere sponsor had dit project niet gerealiseerd kunnen worden.

Donderdag 20 juni wordt het rapport officieel overhandigd aan oud-wethouder Rik Gommers en wethouder Wim Aalderink. Voordien zullen Jan Goorhuis en Huub Scholte (medewerker RAAP) het spreekgestoelte bestijgen voor een korte toelichting op het rapport. Dit zal plaatsvinden in Museum De Wereld van Wenters, Meddosestraat 40 in Winterswijk, aanvang 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.

Meer berichten